Můj strýc, bratr mé maminky se tuze rád napil, hlavně o sobotách, nebo nějakém volnu či svátku,  to se mu z hospody ani domů nechtělo. Jednou v čase mezi vánočními svátky a Silvestrem zakotvil ve vesnické hospůdce, sedělo se tam hezky, pivko chutnalo a bylo taky  sem tam proložené něčím silnějším, tu grogem, tu svařeným vínkem či nějakou tou kořaličkou, zkrátka po deváté ji už strejček měl jako z praku.

Sousedi ho už znali, a tak se na něho domluvili. Pár se jich potichoučku vytratilo, došli až ke strýcově chalupě, a protože byl čerstvě napadaný sníh, který před tím tetička svědomitě shrnula z celého dvorku k plotu, o stavební materiál nebyla nouze. Narovnali tedy sníh do dveří a uhladili tak, že ve tmě nebylo vidět, kde vlastně ty dveře jsou. Zeď chalupy byla běloučká, sníh rovněž, a tak dveře jakoby zmizely.

Chlapi se poschovávali různě kolem a čekali, až půjde strýc z hospody domů. Před desátou se konečně strýček širokým krokem přištrachal, otevřel branku do dvora, po chvilce hledání
našel klíč, chce odemknout, ale co to, dveře tu nejsou. Strýc obešel jeden roh, obešel druhý, kouká, dveře nikde. Nadával, prskal, bušil do stěny (na nesprávném místě), dveře nepřivolal.

Nezbylo mu nic jiného, než bušit na okno a doufat, že tetička, ač má jinak spaní tvrdé jak stoletý dubový kmen, ho uslyší a otevře okno, když těch dveří jaksi není. Bouchal, svítil hořící sirkou do
okna a dočkal se. Tetička se vzbudila, otevřela okno a hned spustila lament. Ač jinak z gruntu hodná ženská, na strýcovo pití byla pořádně vysazená a hned jí v ruce zpívala pánvička nebo váleček na nudle.

Pravda, v ložnici nebylo nic po ruce, a tak tetička vítala svého muže slovy dost nevybíravými, mezi kterými bylo oslovení „Ty ožralo starý!“ pouhou lichotkou. Když jí po chvilce došla řeč, strýček se konečně dostal ke slovu a zaprosil: Stará, prosím tě, pusť mě oknem domů, my nemáme dveře. Tetička se nadechla: Cóóó, že nemáme dveře? Já ti ukážu, kozle jeden ožralý, kde jsou u nás dveře. Chtěl by lézt oknem, lump jeden ožralý, když do dveří netrefí..…

A tetička vyšla z ložnice do síňky, že mu tedy otevře. Sotva však otočila klíčem v zámku, vzala za kliku a otevřela dveře, sesypala se na ni sněhová lavina. Překvapilo ji to tak, že z toho leknutí omdlela. Strýc, celý šťastný, že se konečně ukázaly dveře, vběhl do síňky, hledá tetičku, ale pro změnu zase není tetička. „Dneska je to u nás jakési začarované,“ lamentuje strýc. „Napřed nebyly dveře, teď
zase není stará, co já si jenom počnu?“


Do síňky začalo foukat, chtěl tedy zavřít dveře, odhrnuje sníh botou a ejhle, pod sněhem omdlelá tetička. Tetinu vzkřísil, odvedl ji do kuchyně a nalil panáka něčeho silnějšího, aby to leknutí spláchla. Kupodivu nebyl za to noční dobrodružství od tetičky ani moc hubován, dumali spolu, jak se to mohlo stát, a došli k názoru, že asi vítr navál do dveří tolik sněhu, že od té bílé zdi nebyl k rozeznání.

Jen tetičce nešlo na rozum, kde se ten sníh vzal, když ho před tím tak svědomitě z dvorku všechen shrnula k plotu.  Druhý den byla celá vesnice plná toho strýcova nočního dobrodružství, obecní tamtamy pracovaly spolehlivě.

Ještě dlouho potom si sousedi vyprávěli, jak šel Francek domů ožralý a nemohl najít dveře.

Hezký den přeje

Reklama