Houbařská sezona je v plném proudu a lidé nosí z lesa plné košíky. Někteří je ale nemají na smaženici nebo do guláše. Houby sbírají jen proto, aby je vzápětí zpeněžili. Své úlovky z lesa prodávají rovnou do restaurací, zpracovatelům nebo překupníkům. Výkupy jsou rozesety po celé České republice, takže je velmi pravděpodobné, že i ve vašem regionu se nějaká nachází. Stačí tam jen zavolat a domluvit se, zda a jaké houby právě vykupují. A také za kolik.

Odměna i nároky jsou různé

Ceny se pohybují nahoru a dolů v závislosti na poptávce, momentální úrodě, ale i kvalitě nabízeného zboží. Tak třeba společnost Myko Group z Plzeňského kraje nabízí za kilogram hřibů smrkových částku od 20 do 250 Kč. V sušeném stavu vzrůstá jeho cena až na 800 Kč za kilogram. Ještě více si můžete vydělat v případě, že nasušíte smrže. Jediný kilogram vám může vynést až 3 000 korun.

Myslete ale na to, že je třeba splnit požadavky, které si výkupy kladou. Že by houby neměly být červivé, to je základ. Někde trvají například na tom, aby kloboučky nebyly oddělené od třeně, nebo aby byly houby očištěné a rozkrojené napůl. Vždy poroto uděláte nejlépe, když se na podmínkách předem domluvíte. Kromě toho jsou základní požadavky na to, jak mají houby vypadat při prodeji, při jaké teplotě a jakým způsobem mají být skladovány, dokonce stanoveny zákonem.

  • V Česku navíc existuje seznam takzvaných tržních hub, s nimiž je možné obchodovat. Ne všechny jedlé druhy sem patří! Seznam naleznete například ZDE.

Prodávat nemůže každý

Pokud už si chystáte košík a těšíte se na výdělek, raději čtěte dál. Prodávat volně rostoucí houby totiž smí jen ten člověk, který složil zkoušku ze znalosti hub, a tedy je k obchodování s nimi oprávněn. To proto, aby nehrozilo, že se v houbách nevyzná, a zamění jedlou za jedovatou.

Takové zkoušky můžete složit na jednotlivých hygienických stanicích, které průběžně vypisují termíny.

Co zkouška obnáší?

Zkoušky ze znalosti hub absolvují převážně zájemci, kteří chtějí prodávat houby z vlastního sběru konečnému spotřebiteli, nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely, eventuálně do zařízení stravovacích služeb.

Ke zkoušce je nutno přinést lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k této činnosti, včetně očního vyšetření, a také kolek v hodnotě 500 Kč.

„Úspěšnému absolvování zkoušky musí předcházet důkladná příprava zájemce, neboť kritéria pro udělení osvědčení o znalostech hub jsou nastavena, v zájmu ochrany zdraví spotřebitelů a konzumentů, poměrně přísně,“ upozorňuje Zbyněk Boublík, tiskový mluvčí Hygienická stanice hlavního města Prahy.

Nejprve je třeba úspěšně absolvovat písemnou část. Podmínkou postupu k ústní části je správné zodpovězení minimálně dvou třetin otázek, přičemž otázky týkající se jedovatosti hub musí být zodpovězeny správně všechny. Písemný test ověřuje také znalosti právních předpisů v dané oblasti, např. podmínky skladování, sběr a prodej hub, označování, spotřební lhůty nebo projevy otrav houbami.

V rámci ústní části zkoušky pak musí uchazeči před odbornou komisí prokázat praktickou znalost rozlišení hub podle atlasu jedlých a jedovatých hub a znalost nejčastějších otrav houbami.

A jste profesionální sběračkou!

Získané osvědčení následně opravňuje uvádět do oběhu volně rostoucí jedlé houby určené k prodeji konečnému spotřebiteli nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely, případně do zařízení stravovacích služeb. Tento doklad se vydává na dobu od dvou do deseti let, v závislosti na věku žadatele.

Čtěte také:

Reklama