2. a 3. května 2011 proběhne na Václavském náměstí v Praze již 5. ročník akce s názvem Stan proti melanomu. Jedná se o vyšetřovací a edukační akci, která upozorňuje na rizika spojená se slunečním zářením. Zdarma zde budou vyšetřovat v šesti ordinacích zaměstnanci Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech.

Jedna ordinace bude bezbariérová a přednostní vstup je nabízen matkám s dětmi. Využívána bude ruční i digitální dermatoskopie, která umožňuje archivaci snímků a počítačovou analýzu vyšetřovaného kožního útvaru.

Akce letos přináší novinky. Proběhne totiž i na dalších místech České republiky.  13. května 2011 ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava se otevřou vyšetřovací ambulance návštěvníkům  Shopping parku Avion v Ostravě a 9. a 10. května 2011 budou ordinace dermatovenerologů k dispozici v Terminálu 2 Letiště Praha Ruzyně. Zde tuto službu mohou využít jak turisté, tak zaměstnanci leteckých společností a Letiště Praha.

Počet nových případů melanomu (incidence) každoročně přibývá. Incidence tohoto onemocnění se za posledních 40 let zešestinásobila. „Průměrná incidence pacientů s melanomem je podle ÚZIS (Ústav zdravotnických informací) 19 nových případů na 100 000 obyvatel,“ říká MUDr. Monika Arenbergerová, PhD. Průměrný věk pacienta s melanomem je 54 let. Nejvyšší nárůst je pozorován u mužů nad 50 let a žen ve věku 10-29 let.

„Často se ptáme, jaké další faktory než pouze výrazné zvýšení počtu luxusních cest za sluníčkem do Středomoří, Afriky, Tichomoří a Asie hrají roli při zvyšování počtu nových případů kožní rakoviny,“ položil si otázku prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA, přednosta Dermatovenerologické kliniky FNKV a 3. LF UK. “Odpověď zní: Jeden z podstatných faktorů, který dokumentuje více než 40-letá statistika Solární a ozonové laboratoře Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, je trend ztenčování ozonové vrstvy nad naším územím z cca. 345 Dobsonových jednotek (DU) na konci 60. let minulého století na 320 DU v prvním desetiletí nového tisíciletí, tedy o 7 %.“ Každý úbytek ozonu  znamená zvýšené množství UV záření dopadajícího na zemský povrch. I velmi malé odchylky v množství ozonu se mohou odrazit na lidském zdraví. Např. 10% úbytek ozonu znamená 20% nárůst UV záření na zemském povrchu a 40% nárůst vzniku kožní rakoviny. Světová meteorologická organizace (WMO) zaznamenala v posledních měsících nad Arktidou rekordní 40% úbytek ozonové vrstvy a ten se projevil i nad Českem ztenčením o ozonové vrstvy zhruba o pětinu.

Minulý rok bylo ve stanu vyšetřeno celkem 1702 návštěvníků během dvou dnů. Lékaři odhalili celkem 109 zhoubných kožních nádorů. Jednalo se o 17 melanomů u 16 osob (jedna pacientka měla jako raritu 2 pokročilé primární melanomy na různých místech těla), ty představují nejagresivnější formu kožního nádoru, dále 17 spinaliomů a 75 bazaliomů. Ve stanu byl velký zájem i o vyšetření dětí a mladistvých, kteří tvořili více než 10 % zájemců o preventivní prohlídku.

Akce „Stan proti melanomu“ je součástí celoevropské kampaně dermatologů, která má upozornit na nebezpečí výskytu rakoviny kůže a apelovat na důslednou prevenci a která potrvá v různých formách celý měsíc květen. Letos je tato kampaň zacílena na osoby, které hojně cestují k jižním mořím, a na letecký personál, který v rámci svého povolání často navštěvuje  exotické destinace.

Co by nás mělo přivést do stanu?

  • světlá kůže, mnoho pih
  • větší množstvím mateřských znamének (> 25)
  • kožní nádor v rodině
  • spálení v dětství
  • pravidelné dovolené u jižních moří nebo blízko rovníku
  • nově vzniklé nebo měnící se pigmentové znaménko

2. a 3. 5. 2011 Václavské náměstí – střední pás v úrovni Opletalovy ulice

9. a 10. 5. 2011 Terminál 2, Letiště Praha Ruzyně

13.5. 2011 Shopping Park Avion, Ostrava

Akce letos přináší novinky.

Proběhne totiž i na dalších místech České republiky. Více na www.melanom.cz

 

 

Reklama