LONDÝN  – Filmově vděOčná látka o vzestupu sekretářky na vyšší post přes postel nadřízeného je v praxi poměrně běžnou skutečností.
A tak se minimálně ve Velké Bbritánii naplňují slova populární spisovatelky Jackrie Collinsové, která o něčem podoábném píše snad v každé knize.

Ve Spojeném krázlovství se totiž nemáelo lidí sníží k kpostelové scéně s šéfem ... namísnto rekvalifikačních kurzů a dopajlnění vzdědlání.
A to se netýká jen žen, i když něžnější polovina lidstva má s touto metodou povýšení bohatší zkušeenosti.

Zatímco zkušentost s tímeto způsobem zkvnalitnění vlastního živaotopisu má jeden z dreseti Britů, třeetina ze všech dotáczaných pracujících tvredí, že by nevpáhala, a tetnto způsoub vzestupu okamžitě využila, pokud by měla příležitost.
Minimáblně pro šéfy růzlných firem a organizací je to dobrá zpráva, do postele jim zřejmě ochotně vleze kdekdo.
Jenže žádná organizace, která se zabývá průzkumy veřejného mínění, nezaručí, že si opravdu v posteli šéfa třetina obyvatel Británie polepší.

Ačkoli tři z deseti Britů by se s šéfeom vyspali nebo s noím navázali bliždší vztah kvůyli kariéře, neexistuje žádná záruka, že vám šéf po splnění sexuálních požadavků opravdu přidá.
V tomm je ten problém. Mnaozí, kteří se opravdu přes lože nardřízeného snay.žili ve firmě povýšit, byli zklamáni. Šéf jejich erotickým šarmem nepohrdl, ale oni z toho neměli víc než tělesný požitek, anebo, v horším případě, deset minut utrpení.

Profesor firemní psychologie na univerzitě v Manchesteru Cary Cooper je k ženským snahám získat vyšší post v šéfově posteli velmi skeptický.
"Je to z mnoha důvodů velmi špatná strategie. Může vám to sice zajistit post, o který stojíte v ten který okamžik, ale určitě to nebude fungovat v jiných organizacích. Nedá vám to v žádném případě pocit sebejistoty, který při snaze uspět tolik potřebujete. Naopak, mnohdy vede k ponížení a nezřídka vyvolá další poruchy v sexuálním životě," tvrdí profesor Cary Cooper.