První linii obrany tvoří imunita vrozená, zvaná též nespecifická. Jsou jí tkáně a slizniční membrány, které kryjí lidské tělo a brání styku škodlivých bakterií a virů s vnitřním prostředím člověka, ale také fagocyty, které dokáží záškodníka v těle rychle rozpoznat, pohltit a rozložit. S určitým zpožděním, teprve když dojde ke kontaktu s infekcí, nastupuje na scénu imunita získaná či specifická. Aktivuje ji setkání s antigenem, které uvede do pohotovosti potřebné B a T lymfocyty, a zároveň spustí tvorbu protilátek neboli imunoglobulinů. Protilátky neutralizují toxiny, rozkládají cizorodé organismy nebo se přimykají k povrchu cizorodých látek, aby je učinili atraktivnějšími pro fagocyty, které je následně rychleji zlikvidují. Specifická imunita je charakteristická tzv. imunologickou pamětí – schopností zapamatovat si reakci na setkání 5c092ee84f0caobrazek.pngs konkrétním patogenem a v případě stejné infekce v budoucnu je odpověď imunitního systému zpravidla silnější a rychlejší. Toho využívá například i očkování.

Jednou ze základních protilátek působících při setkání organismu s bakteriální či virovou infekcí je sekreční imunoglobulin A. Je nejvýznamnější protilátkou slizničních povrchů, vyskytuje se například na sliznici dutiny ústní, která je často prvním místem kontaktu s patogenem, zejména při onemocnění horních cest dýchacích. Při setkání s patogenem je proto zásadní rychlý nástup dostatečného množství imunoglobulinu, který ovlivní délku a průběh onemocnění.

5c092f0821518obrazek.pngImunitní systém je záležitostí složitou a jeho fungování ovlivňuje celá řada faktorů. Oslabená imunita je do značné mír problémem civilizačním. Výrazný vliv na její fungování má totiž životní styl – nevyvážená strava, nedostatek pohybu, únava a stres mohou být příčinou prvních problémů. Potíže může způsobit překvapivě i přehnaná čistota. V dnešním světě máme s bakteriemi, které se běžně nacházejí venku, omezený kontakt. Někteří rodiče ostražitě chrání své děti před nečistotou všeho druhu, nedostatečný kontakt s bakteriemi však může vést k oslabení imunity a následně vyšší náchylnosti k onemocnění při kontaktu s virem. Základní zákonitosti fungování imunity rodiče malých dětí často ignorují a snaží se situaci napravit přísunem vitaminů.

„Během své lékárnické praxe jsem se mnohokrát setkala s tím, že maminky poptávají multivitaminy pro děti na posílení imunity. Dostatečné množství a vyvážený poměr vitaminů jsou pro správné fungování lidského organismu pochopitelně nezbytné, v dnešní době, kdy je imunita často oslabena civilizačními vlivy, však k její aktivaci pouze vitaminy nestačí“, říká Mgr. Barbora Grymová, farmaceutka a odbornice na imunitu.

Doplňky stravy Preventan obsahují kromě vitaminu C navíc ProteQuine, směs biologicky aktivních látek, které aktivují slizniční imunitu. ProteQuine je českou patentovanou látkou s empiricky ověřenou účinností. Provedené studie dokazují, že při pravidelném užívání Preventanu dochází ke zvýšenému výskytu imunoglobilinu A na sliznicích a poklesu četnosti onemocnění horních cest dýchacích. Právě svým působením přímo na slizniční imunitu, která je lokálně aktivována pomalým rozpouštěním tablet v ústech, se Preventan odlišuje od řady jiných přípravků na trhu. Díky přírodnímu složení je navíc vhodný i pro diabetiky a těhotné a kojící ženy.
5c092f2161abdobrazek.png

Více na PREVENTAN.CZ

Reklama