Druhá část příspěvku je sestavena z politického programu od Sstream.

Příspěvek číslo dva

Politický program Sstream

1)      Zdravotnictví

-          příplatky na léky se ruší. Zároveň se zavádí platba za každý vyzvednutý recept ve výši 200 CZK.

 Důvod:

Lidé, kteří potřebují velmi drahé a účinné léky si je zpravidla nemohou dovolit. Jedná se především o léky pro děti a staré lidi. Měsíčně nechat v lékárně 2500 CZK si může dovolit jen několik osob. Na druhou stranu bojujeme se zneužíváním léků na bázi paracetamolu a přípravků proti bolesti, které jsou v jednotkové ceně podstatně dostupnější, zároveň je možné si je zakoupit ve velmi snesitelné ceně bez receptu.

Cíl mého návrhu je:
Omezit dotace státu na léky, které jsou volně dostupné a neznamenají příliš vysoký náklad pro uživatele.

Tímto zároveň omezit spotřebu těchto přípravků.

Z poplatků za recept ve výši 200 CZK hradit vysoké příspěvky na léky specifické a drahé tak, aby byly medikamenty všech potřebným přístupné.

Tento systém v zahraničí úspěšně funguje.

2)      Sociální správa

-          příspěvky v nemoci se budou vyplácet ve výši platu a to od prvního dne nemoci. Kontroly nemocných zabývající se dodržování zásad chování nemocného se tímto ruší. Doposud byly tyto kontroly samé o sobě dražší, než výše pozastavených či odebraných dávek. Nemocní mohou být požádáni o navštívení státního lékaře pracujícího v lokálním sídle sociální správy a to z důvodu kontroly zdravotního stavu a nutnosti býti v pracovní neschopnosti – posudkový lékař jakožto státní zaměstnanec již funguje.

Cíl mého návrhu je:
Omezit šíření nemocí v pracovní sféře – při stávajících podmínkách nemocní zpravidla docházejí do zaměstnání navzdory svému stavu a riziku přenosu infekce. Způsobuje to nejen omezení výkonnosti, ale také nakažení spolupracovníků a tím také diametrální nárůst nemocných.

Kontroly nemocných jsou nyní tak nákladné, že odebrané dávky nezodpovědných občanů nestačí ani na malé procento pokrytí. Můj návrh spočívá ve větší důvěře nemocným a zároveň v kontrole v opačném směru – na základě náhodného výběru budou nemocní v průběhu jejich neschopnosti zváni do lokálních sídel sociální správy, kde bude jejich zdravotní stav zhodnocen státním lékařem a příspěvky v nemoci budou dále pokračovat či budou ukončeny. Těhotné ženy na kontroly zvány nebudou, jelikož se u nich změna stavu nepředpokládá.

Tento systém v zahraničí úspěšně funguje.

3)      Volby

-          stát určí přesnou výši finančních prostředků, která může být využita pro volební kampaň, pro každou stranu bude tato částka totožná

4)      Obchod

-          pokuty za nedodržení zákona v oblasti obchodního zákoníku, pokuty udělené ČOI, finančním úřadem se budou ukládat v procentuální výši z dosaženého obratu.

Cíl mého návrhu je:
Zpřístupnit obchodní sféru také menším firmám a společnostem, které jsou na svém začátku a jsou diskriminovány „stejnými“ podmínkami ve srovnání s giganty na trhu. Když dostane Billa pokutu 250.000 CZK za staré potraviny, moc je to nerozhodí. Malý obchod s potravinami na vesnici to zruinuje včetně majitele a jeho rodiny.

-              Většinoví vlastníci společností, které nehradí dodavatelské faktury, sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance a daně mají zákaz zakládat společnosti nové či se stát většinovými vlastníky společností fungujících po dobu dalších 15 let.

Cíl: omezit velmi populární postupy českých společností spočívající v levném podnikání. Společnost „A“ funguje. Od určitého data se přestanou platit daně, pojištění, mzdy, dodavatele, úvěry. Takto to může dále fungovat kolikrát i více než rok. Následně společnost „A“ prodá své majetky společnosti „B“ (která je úspěšně založena stejným vlastníkem) za velmi směšnou cenu. Nyní společnost „A“ nemá nic než dluhy. Zato společnost „B“ vzkvétá a dluhy nemá žádné. Ani zodpovědnost.

Zároveň bych ráda prosadila motivační program pro firmy, které dlouhodobě fungují a nevykazují dluhy vůči státu či svým partnerům. Zvýhodnění by se měla týkat dočasného snížení daňově zatížení.

5)      Ministerstva a jejich hospodaření jsou věcí veřejnou

Veškeré náklady jednotlivých ministerstev, potažmo jejich účetnictví musí být dostupné k nahlédnutí všem občanům. Položka z roku 2011, Lesy ČR, kuchařka (kniha) za 4000 CZK/ks měla být diskutována. Věřím, že by to zajímalo mnoho občanů, kterým se letos v rámci šetření a utahování opasků zvedlo DPH na potravinách.

 

pozn. red.: Text nebyl redakčně upraven

Téma dne 24. dubna: Ženy v politice

  • Myslíte si, že ženy do politiky patří?
  • Můžete jmenovat alespoň jednu, která mužům vládne“?
  • Šla byste vy osobně do politiky?
  • O jaký typ žen podle vás jde?
  • Když už se tam dostanou, co by měly jako ženy prosadit?
  • Jsou ženy slabším článkem v politice než muži?
  • Jaký máte všeobecně názor na dnešní političky?
  • Kdybyste byla političkou, co byste jako první změnila?

Vše o ženách v politice pište
na redakční e-mail: redakce@zena-in.cz

Jednu ze čtenářek odměním pěkným dárkem: dárkovým balíčkem vlasové kosmetikou Garnier

garnier

Reklama