V důsledku zánětů, endometriózy (výskyt děložní sliznice mimo dělohu) nebo po operacích může v dutině břišní na vnitřních orgánech dojít ke srůstům. Ty pak mohou působit různé komplikace. Od bolestí až po neplodnost.

Co to vlastně srůsty jsou? Jak se projevují, jak se léčí a lze jim vůbec předcházet? Na tyto i mnohé další otázky odpovídá odborník Michal Mára.

MaraDoc. MUDr. Michal Mára Csc. (*1970) je v České republice i celosvětově velmi uznávaným odborníkem na léčbu myomů. Vystudoval 1. LF UK v Praze, od roku 2008 je vedoucím pooperačního oddělení JIP endoskopie a minimálně invazivní chirurgie Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK  a VFN v Praze v Apolinářské ulici. Často a s úspěchem publikuje své vědecké práce, je členem významných mezinárodních asociací gynekologických endoskopistů a také vyhledávaným pedagogem. Má rodinu se dvěma dětmi.

Co jsou srůsty a co je jejich příčinou?
Srůsty jsou definovány jako abnormální jizevnatá spojení mezi povrchy dvou a více orgánů, jež za normálních okolností spojeny být nemají. Příčinou srůstů je narušení hladkých povrchů orgánů dutiny břišní, nedokonalé zastavení krvácení na konci operace, nedokrvení či odumření tkáně, přítomnost zánětu či endometriózy. Po některých operacích jim nelze sebepreciznější operační technikou zabránit.

Jak často se vašim pacientkám vytvářejí pooperační srůsty a jak velké je riziko, že po zákroku odstranění myomu jimi bude pacientka postižena?
Obecně platí, že srůsty jsou mnohem častější a také následně pevnější po klasické otevřené břišní operaci než po laparoskopii. Velmi často se také objevují srůsty spojené s endometriózou nebo zánětem vnitřních rodidel. Po odstranění myomů jsou srůsty přítomny v podstatě u všech pacientek po otevřené operaci a u většiny žen po odstranění myomu laparoskopickou cestou. Obzvláště svízelné jsou srůsty kliček střevních nebo vejcovodů a vaječníků k děloze po odstranění myomu ze zadní stěny děložní.

Jakými prostředky může srůstům zabránit lékař?
Na prvním místě šetrnou chirurgickou technikou - jemným přístupem ke tkáním, minimalizací krvácení, přiměřeným používáním elektrokoagulace, která sice zastavuje krvácení, na druhou stranu ale způsobuje odumírání tkání, což může být také příčinou vzniku srůstů. Jistou prevencí je také preference laparoskopického přístupu tam, kde je to bezpečné a možné. Ve vybraných případech je vhodné použít některý z antiadhezivních přípravků, které se aplikují na operovaná místa.

Co to jsou antiadhezivní (protisrůstové) prostředky?
Jsou to prostředky (gely, roztoky, síťky), které se aplikují při operaci do místa, kde je pravděpodobné, že by srůsty vznikly, a mechanicky jejich vzniku zabraňují. Není nutno je již po operaci odstraňovat, protože se vstřebávají a jsou zdravotně nezávadné.

Co pro prevenci srůstů může udělat sama pacientka?
Samozřejmě pokud by se v časném pooperačním období pacientka chovala zcela nepřiměřeně, co se týká klidového a hygienického režimu, a způsobila si tak zánět či krvácení, byl by výskyt srůstů v daném místě vyšší. Dále mají pacientky nyní nově možnost poradit se se svým operatérem o možném použití antiadhezivního prostředku. V pečlivě vybraných případech existuje také možnost, aby pacientka podstoupila kontrolní laparoskopickou operaci, při které mohou být případné vzniklé srůsty rozrušeny.

Z jakého důvodu mohou srůsty vést k neplodnosti?
Ke vzniku srůstů, které jsou příčinou ženské neplodnosti, mohou vést pouze 3 situace: záněty vnitřních rodidel (někdy i ve spojitosti se zánětem slepého střeva), endometrióza a stavy po operacích v podbřišku. Žena může být následně neplodná především z důvodů anatomických - pokud srůsty v malé pánvi změní přirozený tvar, směr a uložení orgánů vnitřních rodidel, především vaječníků a vejcovodů, je z mechanických důvodů těžší, často i nemožné, aby se spojily pohlavní buňky a vznikl zárodek, protože vejcovody napomáhají posunu pohlavních buněk k sobě navzájem a po jejich spojení zase pomáhají posunu zárodku do dělohy, kde dochází k jeho zahnízdění. Stává se také, že jsou vejcovody mechanicky dobře průchodné a přesto je srůsty narušena jejich správná funkce. Srůsty v oblasti vejcovodů také mohou vést k jejich uzavření a naplnění pozánětlivou, mnohdy toxicky působící tekutinou. Tento stav může dokonce zhoršovat naději neplodných pacientek na otěhotnění z umělého oplodnění. Často je potom doporučováno vejcovody raději odstranit, což vede ke stavu, kdy žena již na 100 % nemůže nikdy otěhotnět bez pomoci lékařů a umělého oplodnění.

Z kolika procent jsou právě srůsty příčinou neplodnosti u žen?
Dříve se v učebnicích uvádělo, že tzv. tubární faktor neplodnosti (způsobený neprůchodností vejcovodů, tj. víceméně podmíněný srůsty) stojí za cca 30-40 % případů ženské neplodnosti. Výskyt zánětu vaječníků v posledních letech však poklesl, což mohlo vést ke snížení těchto čísel. Na druhou stranu zřejmě přibývá výskytu endometriózy a také přibývá operací myomů a endometriózy u mladých žen, což vede k většímu riziku výskytu srůstů u žen plánujících těhotenství. Každopádně zůstávají srůsty jednou ze 4-5 hlavních příčin neplodnosti párů.

Co si myslíte o řešení neplodnosti pobytem v lázních? Mohou být lázně prevencí vzniku srůstů?
Na prevenci či případnou léčbu srůstů lázně nejspíše výrazný vliv nemají. Mohou ale mít pozitivní účinek na plodnost u žen stresovaných, u pacientek po zánětech vnitřních rodidel či po gynekologických operacích v malé pánvi, tam potom mohu pobyt určitě doporučit. Léčba v lázních prokrví orgány v podbřišku, má podpůrný efekt a navíc také velmi důležitý efekt psychologický.

Máte-li nějaké obtíže, podezření na srůsty, nebo jen chcete vědět, zda hrozí zrovna vám, navštivte stránky www.srusty.cz, kde naleznete i položku samovyšetření. To je odborníky sestavený test, který vám pomůže odhadnout pravděpodobnost vzniku srůstů.

Reklama