mama

Byly spuštěny webové stránky www.samymamy.cz s informacemi o stejnojmenném dobročinném projektu, který L´Oréal realizuje ve spolupráci s občanským sdružením Aperio. Maminky se zde mohou do projektu hned přihlásit. Vzdělávací program Samy Mámy pomůže sólo matkám v lepším uplatnění na trhu práce. V první fázi bude vybráno 50 zájemkyň, které zdarma absolvují vzdělávací semináře zaměřené na získání informací a dovedností potřebných pro vstup na trh práce. Uzávěrka přihlášek je do 27. září 2009.

mamaProjekt je určen matkám, které vychovávají své děti samy bez partnera, ať už z důvodu rozvodu, ovdovění, rozchodu nebo vlastní volby, a svou životní situací jsou nuceny k návratu nebo vstupu na trh práce. Program je zaměřen na praktické dovednosti jako je přijímací pohovor, tvorba životopisu, tvorbu individuálního plánu vstupu na trh práce s možností konzultace s odborníkem. Dále zde získají informace o možnostech hledání práce a s tím spojeného hlídání dětí a další zajímavosti.

mamaWebové stránky www.samymamy.cz  maminkám poskytnou veškeré informace o programu, termínech seminářů, jsou zde uvedeny kontakty na osoby, na které se mohou obracet se svými dotazy. Vážné zájemkyně o zapojení do vzdělávacích kurzů na stránkách naleznou dokument s přihláškou, který stačí vytisknout, vyplnit a odeslat na uvedenou adresu.

Informace bude maminkám poskytovat občanské sdružení Aperio, které na projektu se společností L’Oréal spolupracuje.

Kontakt pro zájemkyně o účast ve vzdělávacím programu: Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství, Mgr. Halka Jaklová, telefon: 222364083, mobilní telefon:739416408, adresa: Plzeňská 66, Praha 5, 151 24.

Reklama