Vědci z Curyšské univerzity tvrdí, že nosní sprej, díky kterému lidé více věří neznámým osobám, by mohl pomoci těm, kteří se bojí společenských situací nebo dokonce trpí sociální fobií. Švýcaři zjistili, že lidé inhalující oxytocin, takzvaný hormon lásky, daleko více věří lidem a neodradí je dokonce ani to, když je některý z nich podvede.

Skeny mozku ukázaly, že tento hormon vede ke snížené aktivitě amygdaly, tedy části mozku, která je u chorobně nesmělých lidí příliš aktivní. Lék se už zkouší na lidech, a jak tvrdí vědci, výsledky jsou zatím povzbuzující. Oxytocin je přirozeně se vyskytující hormon, který hraje velkou roli ve společenské interakci, mateřské lásce i v sexu.

„Teď se nám konečně podařilo zjistit, co se v mozku děje, když oxytocin zvýší hladinu důvěry. Zjistili jsme, že má zcela specifické působení ve společenských situacích. Zmenšuje naše obavy. Na základě našich výsledků můžeme usuzovat, že nedostatek oxytocinu je přinejmenším jednou z příčin strachu, který zažívají lidé trpící sociální fobií. Doufáme a očekáváme, že společenskost těchto lidí můžeme zlepšit podáváním oxytocinu," řekl reportérům BBC vedoucí výzkumu doktor Thomas Baumgartner.

Reklama