Během topné sezóny v zimním období, kdy spotřeba energií na vytápění dosahuje svého vrcholu, je rodinný rozpočet nejvíce zatížen právě těmito výdaji. Častým řešením je komplexní zateplení domů, které nejen uspoří peníze za energie na vytápění, ale také odstraní teplotní výkyvy a v létě udrží příjemné vnitřní klima. Při zateplování dbejte především na výběr prověřené firmy a kvalitní materiál, který uleví vaší peněžence a zvýší hodnotu nemovitosti.

Pokud jste se i vy rozhodli zateplit váš dům, nezapomeňte si napřed zajistit energetický audit, který vám pomůže určit vhodný druh zateplení. Auditory s příslušným osvědčením naleznete na serveru www.aea.cz. Důležitým dokumentem bude také projektová dokumentace ETICS s údaji o prováděných pracích, jíž vypracuje autorizovaný projektant. Kontakty na projektanty naleznete na stránkách www.ckait.cz. Do samotného zateplení jakéhokoliv objektu je ideální se pustit v měsících, kdy teploty neklesají pod 5 °C a nepřekročí 30 °C.

zateplení

Práci svěřte jen osvědčené firmě

Zásadní fází zateplování je výběr firmy a zateplovacího materiálu. Na českém trhu v tomto oboru působí stovky firem, ale rozdíly v kvalitě jejich práce mohou být markantní. Proto se vždy vyplatí si vybrané firmy ověřit prostřednictvím referencí,“ doporučuje Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR. Přehled spolehlivých společností najdete například na webovém portálu Cechu pro zateplování budov (www.czb.cz), který zateplovací firmy sdružuje a poskytuje jim oficiální certifikáty odborné způsobilosti. Podle webových stránek Sdružení EPS ČR (www.epscr.cz) si můžete ověřit i kvalitu zateplovacích materiálů. Tu si snadno zkontrolujete díky značce kvality v podobě písmene „Q“, kterého si všimnete na produktech českých výrobců zateplovacích desek z EPS.

Nejčastěji používaným zateplovacím materiálem je pěnový polystyren, obvykle o tloušťce minimálně 15 cm. Obecně však platí, že čím vyšší tloušťka izolace, tím nižší jsou výdaje na vytápění. Při použití alespoň 20 centimetrové vrstvy izolace se měrná potřeba tepla oproti běžnému domu sníží téměř desetkrát. Rozhodujícím faktorem pro volbu zateplení není to, jestli se jedná o panelový či rodinný dům, ale stav nemovitosti, tedy stáří, jeho spotřeba energie apod.

zateplení

Kvalitní zateplení zvýší hodnotu domu

Správné zateplení funguje také jako obrana proti každoročnímu zdražování elektřiny a kolísavému DPH. Investice do zateplení trvale sníží spotřebu energie na vytápění, v případě starých domů se může jednat až o 200 kWh/m2 vytápěné plochy za rok. U běžné výstavby se pohybuje kolem 110-115 kWh/m2.Na nákladech domácnosti se spotřeba energie podílí zhruba 60 %. Pokud si tedy dům kvalitně zateplíte a spočítáte si úsporu, která se podle stáří zateplovaného domu pohybuje kolem 50 až 70 %, zjistíte, že každý měsíc ušetříte významné částky,“ upozorňuje Pavel Zemene. Při prodeji nemovitosti se investice do zateplení zpravidla vrátí, neboť díky němu vzrůstá tržní cena domu o 300 – 500 tisíc Kč, což odpovídá obvyklým nákladům.

zateplení

Ušetřit lze i díky dotacím

V posledních deseti letech je ze strany EU patrný tlak na revitalizaci budov a výstavbu energeticky úsporných budov. Výjimkou není ani Česká republika, která v tomto roce díky dotačnímu programu Nová zelená úsporám přispívá k jejich rostoucímu počtu. Zájemci mohou získat dotace na snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkými náklady na energie.

Nejčastější formou snižování energetické náročnosti představuje právě zateplení domu. Kromě něho je pro tyto budovy nezbytnou součástí zajištění dostatečného větrání, nejlépe s rekuperací. Díky programu Nová zelená úsporám můžete ušetřit na zateplení vašeho domu až 60 % celkových nákladů. Jestliže o dotaci zažádáte, její nedílnou součástí bude také odborný posudek a správně vybraný dodavatel z určeného seznamu. Výhodou letošního dotačního programu Nová zelená úsporám bude zrychlení procesu a zjednodušení administrativních nároků.

Postup při žádání o dotaci

1. Najít projektanta a energetického specialistu

Nezbytně je potřebujete k zpracování odborného posudku, který se skládá z projektové dokumentace a energetického posudku. Posudky mohou zpracovávat pouze autorizované osoby. Jejich seznam je dostupný na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Z energetického posudku se dá zjistit, jakých úspor dosáhnete a můžete si dopočítat návratnost investice.

2. Vyplnit krycí list technických parametrů

Tento dokument musí být řádně vyplněn a podepsán vámi a zpracovatelem odborného posudku.

3. Vyplnit elektronickou žádost o dotaci

Na internetových stránkách programu proveďte elektronickou evidenci žádosti.

4. Doručit žádost v tištěné podobě

Po úspěšné evidenci žádosti na webových stránkách vytiskněte a podepište vygenerovaný formulář žádosti a spolu s dalšími přílohami jej zašlete na adresu Státního fondu životního prostředí ČR. Učiňte tak nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne elektronické evidence žádosti.

5. Kontrola žádosti

Doručenou žádost fond překontroluje. V případě nedostatků vás písemně vyzve k jejich odstranění a poskytne vám k tomu přiměřenou lhůtu. Je-li žádost v pořádku, fond vás písemně informuje o její akceptaci.

6. Zajistit technický dozor stavebníka

Jelikož se jedná o stavbu spolufinancovanou z veřejných prostředků, je povinnost zajistit odborný technický dozor stavebníka nad prováděním stavby.

7. Závěrečné vyhodnocení žádosti

Příslušnými dokumenty jste povinni fond informovat o řádném ukončení všech stavebních úprav. Fond provede kontrolu a v případě zjištěných nedostatků vás vyzve k jejich odstranění.

8. Výplata dotace

Pokud jsou žádost i realizace opatření vyhodnoceny jako bezchybné, bude vám doručeno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Posledním krokem je vyplacení dotace. Ta je zaslána na váš bankovní účet nejpozději do 90 dní ode dne vydání Registrace a rozhodnutí o poskytnutí dotace

 

Desatero ke správnému zateplení

Finálnímu rozhodnutí by mělo předcházet několik kroků. Od energetického auditu po výběr kvalitního materiálu. Čas je potřeba věnovat i vhodné volbě spolehlivého dodavatele. Nejvhodnějším obdobím pro zateplení jsou měsíce, kdy teploty neklesnou pod 5 °C a nepřekročí 30 °C. Nejrozšířenějším fasádním zateplovacím systémem v ČR jsou systémy ETICS, které se v průběhu posledních dvaceti let staly v Česku nepostradatelné.

Příprava před zateplením

Nejprve by měl původní konstrukci posoudit statik, zda neobsahuje nežádoucí vlhkost, či není třeba nejprve vyřešit nějaké statické poruchy. Následovat by měl energetický audit, jenž prozradí, jaký efekt budou mít jednotlivá opatření na snížení energetické náročnosti objektu a jaký postup zateplení zvolit. Dále je třeba zpracovat projekt na zateplení, bez kterého by bylo jen velmi obtížné kontrolovat správný postup prací. Nedílnou součástí projektu je také výběr materiálu a přesný časový rozpis prací. Projekt se hodí i u případné reklamace, neboť stanovuje, jaký má být výsledek. Při zadávání projektu je zároveň vhodné rovnou se dohodnout s projektantem, aby na celý proces přípravy stavby dohlédl. Klíčovou postavou v celém procesu je technický dozor investora (TDI), který dohlíží na kvalitu prováděných prací. Velmi důležitou etapou je pak samozřejmě výběr firmy.

Při výběru dodavatele požadujte reference

Pokud byste se snad chtěli do zateplení pustit vlastními silami a bez odborné rady, můžete se namísto plánovaných úspor dostat do problémů. Špatně zvolený zateplovací systém nebo jejich neodborné kombinování totiž může znamenat, že se práce budou muset po krátké době opravovat a zateplení nepřinese plánované úspory.

Společností nabízející zateplení působí na českém trhu mnoho. I zde, stejně jako v jiných oborech, mezi nimi existují značné rozdíly v kvalitě konečného provedení. Při výběru toho správného dodavatele určitě pomohou reference z již realizovaných zakázek. Vyšší záruku kvality práce pak má zadavatel také u firem, které na trhu působí již mnoho let. Seznam již vyzkoušených a prověřených podniků je dostupný například na stránkách Cechu pro zateplování budov (www.czb.cz), který tyto firmy sdružuje a provádí i certifikaci jejich odborné způsobilosti. Nakonec jste to vy, kdo se musí rozhodnout pro konkrétního dodavatele. Porovnejte tedy nabídky od jednotlivých firem, ale rozhodně se neuchylujte k řešení, že hlavním kritériem je pořizovací cena. Přistoupit na podezřele nízkou cenovou nabídku, aniž byste měli na dodavatele dobré reference, se nemusí vyplatit.

Kvalitní a dostatečně silný izolant je zárukou požadovaných úspor

Použití nevhodných či dokonce nekvalitních materiálů může výrazně snížit účinnost zateplení. V České republice je k dispozici několik druhů systémů pro zateplení, nejčastěji se však používají zateplovací systémy ETICS s pěnovým polystyrenem. A jakou tloušťkou zateplit? V tomto případě platí jednoduchá zásada – čím silnější tloušťka zateplení, tím lépe. Uvažovat o fasádní izolaci tenčí než 15 cm je až na malé výjimky naprosto nezodpovědné a neekonomické. S výhledem na příštích deset až patnáct let se jeví jako optimální izolace 15–20 cm. Kvalitní zateplovací systém stojí od 1 000 Kč/m2 včetně veškeré práce a technického vybavení, tj. pronájmu lešení, kotvení systému apod. Podíl samotného izolačního materiálu je přitom 10 % až 15 % celkových nákladů.

Nezapomínejme na okna a střechu, topení a větrání

Hovoříme-li o komplexním snížení energetické spotřeby při vytápění celého domu či bytu, je velmi důležité neopomenout instalovat kvalitní okna s trojskly, zateplit střechu, vybrat optimální zdroj tepla a zvážit instalaci řízeného větrání, které zajistí kvalitní vzduch a zároveň minimalizuje tepelné ztráty větráním.

Kolik mi zateplení ušetří?

  • Panelové domy postavené v 60. – 80. letech: zateplením vnějších stěn až 40 procent.

Při komplexním zateplení včetně výměny okenních a dveřních konstrukcí kolem 65 procent.

  • Panelové domy postavené v 80. – 90. letech: zateplením vnějších stěn až 20 procent.

Při komplexním zateplení včetně výměny okenních a dveřních konstrukcí přibližně 60 procent.

  • Rodinné domy postavené v 1. polovině 20. století: zateplením vnějších stěn až 50 procent.

V případě komplexního zateplení včetně výměny okenních a dveřních konstrukcí
až 75 procent.

  • Rodinné domy postavené v poválečném období do 80. let: zateplením vnějších stěn kolem

40 procent. Při komplexním zateplení včetně výměny okenních a dveřních konstrukcí lze ušetřit 80 procent.

Rodinné domy postavené v 80. - 90. letech – zateplením vnějších stěn až 35 procent.
Při komplexním zateplení včetně výměny okenních a dveřních konstrukcí až kolem 70 procent.

Reklama