Správné čištění zubů a péče o jejich vzhled je nedílnou součástí osobní hygieny, zvláště pak v dnešní době, kdy stále významnější roli přisuzujeme nejen zdraví ústní dutiny, ale také její estetické stránce. Počáteční slůvko – správné – musíme zdůraznit, protože při chybné nebo nedokonalé technice čištění nebude naše snaha efektivní. Zkusme se proto podívat, na co bychom se měli soustředit.

Hned na začátku si připomeňme, že příčinou kazivosti zubů, hlavně jejich postupného uvolňování a následné ztráty, je zubní povlak a následně zubní kámen. Bez zubního plaku a kamene zub nemůže onemocnět. Abychom pochopili, jaký dosah má kvalita péče na stav ústní dutiny, popíšeme si nejprve v krátkosti stavbu zubu.

Přibližme si anatomii

Zub je pevně zasazen do kosti, která je od dutiny ústní oddělena dásní. Dáseň přiléhá pevně k zubu kolem celého jeho obvodu. Toto pevné spojení najdeme mírně pod viditelným okrajem dásně. Tím vzniká mezi dásní a zubem mělký žlábek.

TePeV této prohlubince a její těsné blízkosti se při nesprávné technice čištění kumuluje zubní plak, složený z bakterií, které se postupně na sebe vrství, čímž vzrůstá i množství škodlivých látek vytvořených bakteriemi. Zubní povlak se stává stále nebezpečnější pro naše zuby, nejen z hlediska vzniku zubního kazu, ale především z hlediska poškození již zmíněného spojení dásně se zubem. Toto poškození umožní pronikání bakterií a jejich škodlivých látek do kosti, ve které je zub ukotven. Kost je postupně těmito látkami rozpouštěna. Časem je zub obklopen stále menším množstvím kosti, má menší oporu a začíná se viklat – to je již většinou na záchranu zubu pozdě. Jak ubývá kosti, tak se spojení dásně se zubem posunuje směrem ke kořeni zubu a prohlubuje se žlábek mezi zubem a dásní – vzniká „parodontální kapsa, neboli chobot “.

Uvedené změny ztěžují a často zcela znemožňují odstranění zubního povlaku v těchto těžko dostupných místech. Postupem času dochází k přeměně neodstraněného měkkého zubního plaku v tvrdý zubní kámen, který pevně lpí na povrchu zubu a ztěžuje odstranění zubního plaku. Zubní kámen lze odstranit pouze v ordinaci zubního lékaře speciálními nástroji.   

Z toho všeho vyplývá, že nejvíce destruktivní pochody budou probíhat na těch místech zubu, jež jsou těžko nebo zcela nepřístupná pro běžné pomůcky, jako jsou zubní kartáčky. Tato místa se nazývají mezizubní prostory.

V poslední době se také mluví o možném vlivu zánětu parodontu, způsobeného neefektivním odstraňováním zubního povlaku, na vznik onemocnění srdce a cév, čímž nabývá správné čištění zubů dále na významu.

Kdy je na řadě mezizubní kartáček TePe

TePeJak a čím si tedy správně vyčistit prostor mezi jednotlivými zuby? U zubů v zadním úseku chrupu, tj. premolárů (třenových zubů) a molárů (stoliček), je zatím vzhledem ke tvaru mezizubí ideálním řešením mezizubní kartáček. TePe mezizubní kartáček pracuje na stejném principu jako kartáč na vyčištění lahví. V užším průměru mezizubního prostoru se vlákna mezizubního kartáčku ohnou a v širším se naopak napřímí. Tím je zajištěno odstraňování zubního plaku ze všech zakřivených zubních ploch v mezizubí. Všechny mezizubní prostory však nejsou stejně veliké, a ani stejně tvarované. Někdy proto nestačí používat pouze jednu velikost a typ mezizubního kartáčku pro všechny mezizubní prostory.

Jaké potřebujete vy pro své zuby, určí váš ošetřující zubní lékař nebo dentální hygienistka. Ti vám také poskytnou odbornou instruktáž na pracovním modelu chrupu a především pomohou s nácvikem manipulace s mezizubním kartáčkem ve vašich ústech.

Výměna za dentální nit

TePeU zubů v předním úseku chrupu (řezáků, špičáků) je důležité používat k čištění mezizubních prostor zubní nit, která je ideální pro oblý tvar předních zubů. Navíc pomocí zubní nitě můžete odstranit zubní plak usazený pod dásní.

Technika čištění mezizubí GUM Easy Floss zubním vláknem spočívá ve stírání povlaku z povrchu zubu ve vertikálním směru, nikoliv v horizontálním pilovitém pohybu. I tady vám se správnou technikou pomohou odborníci.

K dostání jsou vlákna voskovaná a nevoskovaná, z nichž každé má své výhody a nevýhody. Pro začátečníky (zvláště pro děti) je šikovný držáček na vlákno, který snižuje nebezpečí poranění dásně. Je ovšem méně účinný než fixování prsty, kterými můžete vlákno kolem zubu obemknout a tím setřít povlak z větší plochy.

Zdravé dásně

K vyčištění mezizubního prostoru postačí jednou denně jednou až dvakrát protáhnout mezizubní kartáček a zubní nit mezizubím. Z počátku zduřelá zarudlá zánětlivá dáseň po vytažení mezizubního kartáčku z mezizubí krvácí. Není to však způsobeno poraněním dásně kartáčkem, ale poškozením dásně produkty zubního plaku. Již po několika dnech krvácení ustupuje a snižuje se i zápach z úst, který způsobují rozpadové produkty zubního plaku. Mění se i vzhled dásně. Dáseň postupně nabývá bledě růžové barvy s jemným dolíčkováním na povrchu. To jsou známky zdravé dásně.

Rada na závěr

Podobně jako pro mezizubní kartáček platí i pro zubní vlákno, klasický zubní kartáček TePe a další pomůcky zubní hygieny, že pouhé jejich vlastnění a používání bez odborného výkladu není zárukou úspěchu . Nesprávným výběrem nebo používáním se značně snižuje jejich účinnost a manipulace s nimi je obtížnější.