Tímto prvním článkem otevíráme novou rubriku s názvem Spotřebitelské okénko. V jejím rámci se dozvíte, jaká máte práva či případné povinnosti v celé široké oblasti spotřebitelského světa. Na co máte nárok, co můžete žádat, co jste naopak vy povinni v tom kterém problému poskytnout.

Můžete samozřejmě využít i Poradnu pro spotřebitele, na kterou budete směřovat své dotazy.

Věříme, že tato rubrika bude přínosem a že mnohým z vás pomůže lépe se orientovat v často nepřehledném bludišti obchodních a zákaznických vztahů, reklamací atd.

 

 

 

 Dotaz spotřebitele:

 

Vybíral jsem novou kombinovanou chladničku zejména dle její roční spotřeby. Koupil jsem lednici, kde je uvedena denní spotřeba 0,69 kW, s označením A+. Kontrolou jsem zjistil spotřebu více než dvojnásobnou. Mám nárok na vrácení peněz?

 

 

Rozpor s kupní smlouvou 

 

Ve Vašem případě jde zřejmě o rozpor s kupní smlouvou ve smyslu § 616 odst. 2 a 3 obč. zák. Výrobek totiž nemá užitné vlastnosti, které o něm prodávající nebo výrobce uvádí.

V takovém případě máte - s ohledem na to, že jde zřejmě o vlastnost výrobku, kterou není možné opravit či řešit výměnou za jiný kus, neboť vadou nejspíš trpí všechny výrobky téhož modelu - máte právo dle Vaší volby na přiměřenou slevu z ceny, anebo můžete od kupní smlouvy odstoupit (tj. výrobek vrátit a požadovat plnou výši kupní ceny).

 

Dotaz zodpověděl Mgr. Tomáš Pelikán, advokát, člen Spotřebitelského Poradenského a Informačního Servisu.

 

Poradna pro spotřebitele: www.spotrebitel.cz;  224 811 111 (za cenu běžného volání).