V posledních letech se poměrně často hovoří o nadměrném užívání antibiotik. Řada lidí je přesvědčena, že pokud se rychle potřebují zbavit nepříjemné chřipky a mají se brzy vrátit do práce, stačí zajít za lékařem a přimět ho, aby jim „pilulku pana Flemminga“ předepsal. Antibiotika však zdaleka nejsou jediná farmaka, jejichž spotřeba v ČR rapidně roste. Stejný problém se týká i antidepresiv!

Podpořme toto tvrzení jednoduchou statistikou Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Z ní vyplývá, že v roce 2002 bylo do tuzemských lékáren dodáno přes 3 miliony balení antidepresiv. Během deseti let byl ale zaznamenán stoprocentní nárůst na více než 6 milionů balení v roce 2012 a prakticky stejné dodávky, (5,7 mil.) doputovaly do lékáren i v průběhu roku 2013. Můžeme tedy říci, že spotřeba antidepresiv v České republice od roku 2002 nepřetržitě roste.

Jaké jsou příčiny?

„Preskripce antidepresiv byla rozšířena kromě deprese také na jiné diagnózy, například úzkost, kde antidepresiva stále více nahrazují návyková anxiolytika benzodiazepinového typu. Také se antidepresiva stále více používají k léčbě nespavosti (namísto hypnotik), což je správné, protože jsou méně návyková a spánek po nich je fyziologičtější,“ vysvětluje nárůst spotřeby antidepresiv profesor Cyril Höschl. Zároveň se zde výrazně promítlo i rozšíření tzv. preskripčního oprávnění, kdy mnohé druhy antidepresiv mohou nově předepisovat i obvodní lékaři.

Je však třeba dodat, že na vině zde není jen nárůst duševních onemocnění, která je třeba za pomoci antidepresiv léčit. Svou roli tu sehrává i nesprávná indikace při jiných onemocněních a dysfunkcích. Tím se rozumí, že lékaři předepisují antidepresiva i na tam, kde je již k dispozici jiný, specifický lék, který by mohli pacientovi nabídnout.

Předčasná ejakulace – příklad nesprávné indikace antidepresiv

U psychických chorob má podávání antidepresiv jistě svůj hluboký smysl. Jsou však také diagnózy, u nichž je použití antidepresiv zcela nesprávné. Jedním z výrazných případů je předčasná ejakulace, která postihuje přibližně každého pátého muže. Pacientům, trpícím předčasnou ejakulací, byly na zmírnění jejich dysfunkce po léta předepisovány určité druhy antidepresiv. Mezi některými sexuology stále převládá mylný názor, že pokud k nim do ordinace přijde muž trpící předčasnou ejakulací, jsou pro něj antidepresiva tou nejlepší volbou. To samozřejmě není pravda, protože antidepresiva jsou primárně určena k léčbě zcela jiných problémů, než je předčasná ejakulace. Takováto medikace tedy může mít řadu nepříjemných vedlejších účinků. Příčinou je v tomto případě spíše zvyk některých lékařů, či jejich ne zcela optimální informovanost o tom, jaká léčba předčasné ejakulace se v současné době nabízí. „U některých nemocných mohou antidepresiva zhoršovat erektilní funkci (tj. ztopoření pohlavního údu), mohou také vést se snížení sexuální apetence (chuti na sex), až ke ztrátě libida, či úplné ztrátě orgasmu i ejakulace,“ dodává psychiatrička a sexuoložka Taťána Šrámková z Fakultní nemocnice v Brně. Ostatní vedlejší účinky léčby antidepresivy jsou nejčastěji gastrointestinální (zažívací) potíže, pocení, někdy únava, bolesti hlavy a apatie.

Syndrom bolestivého močového měchýře – ani zde antidepresiva nepomohou

Dalším onemocněním, na která jsou předepisována antidepresiva, je takzvaný syndrom bolestivého močového měchýře. Jeho diagnostikování není jednoduchou záležitostí, zpravidla se k němu dospěje až na základě složitých vyšetření, která vyloučí ostatních urologické obtíže. Syndrom bolestivého močového měchýře je onemocnění, které nutí pacienta k častějšímu močení během dne a také v noci, přičemž močení je navíc provázeno zvýšenou bolestí. Mnohdy se jedná o bolesti tak silné, že pacienta zcela, či přinejmenším částečně vyřazují z běžných denních aktivit. „Pokud pacient trpí syndromem bolestivého močového měchýře, nejsou antidepresiva opravdu tou nejvhodnější formou léčby. Mohou sice pacientovi ulevit po psychické stránce, ale samozřejmě naprosto neřeší samotnou podstatu jeho problému, což je to nejdůležitější,“ vysvětluje MUDr. Libor Zámečník z Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Rostoucí spotřeba antidepresiv, kterou můžeme v ČR v posledních letech sledovat, je smysluplná a zdůvodnitelná u pacientů s psychickými poruchami. Rozhodně však není medikace antidepresiv žádoucí u pacientů, kteří se potýkají se sexuálními dysfunkcemi (například předčasnou ejakulací) či s urologickými problémy.

Reklama