WOLFACH - Parkinsonova choroba patří k nejobávanějším nemocem, neboť postupně dokáže jinak zdravého jedince proměnit v lidskou trosku.
O tom vědí své například boxerský šampión Muhammad Ali či jeho krajan, hollywoodská hvězda Michael J. Fox.

Obdobně postiženým teď však svitla naděje. Nikoli v objevu nového účinného preparátu, ale díky propracovanému tělesnému cvičení.
Zvláštní způsob léčby, jež se zaměřuje nejen na celkovou kondici, posílení svalového tonusu rukou, nohou i celého těla, ale také na zlepšení koordinace pohybů, prostorovou orientaci a udržení rovnováhy, rozpracoval vedoucí fyzioterapeut Martin Faller se svými kolegy z Parkinsonovy kliniky v německém Wolfachu.
Vedle posilování a běhu, jichž se využívá i v dalších zdravotnických zařízeních, propagují fyzioterapeuti aktivitu na lezecké stěně a takzvaný Nordic Walking.
Nová metoda přináší dobré výsledky především v raném stadiu choroby, v níž si mozek ještě uchovává vysokou plasticitu, a u mladších pacientů.
Jejím prostřednictvím se aktivují dosud zdravé, takříkajíc klidové mozkové buňky, jež jsou schopny převzít funkce odumírajících a obnovit narušenou tvorbu dopaminu, látky, jejíž nedostatek vede k poruše metabolismu. Ta se ve svých důsledcích projevuje mimo jiné svalovou ztuhlostí, snížením pohyblivosti, změnou řeči i chůze, ale hlavně nezvládnutelným třesem.
Při využívání pečlivě vytipovaných sportovních disciplín k léčebným účelům se podle dosavadních zkušeností Martina Fallera zlepšuje nejen fyzický, ale také psychický stav jeho klientů. Jsou optimističtější, posilují vlastní vůli, učí se vytrvalosti.   

      
Reklama