Je  sport pro těhotnou nebezpečný, nebo naopak prospěšný?

Sportovní aktivita má pro těhotnou ženu  bezpochyby blahodárný vliv, ale pouze při splnění dvou podmínek:

- je nutné se vzdát silových sportů

- sportování musí být umírněné

 

Změny v organizmu vyvolané těhotenstvím nebrání v pravidelné sportovní činnosti, zvláště v prvních měsících. Ve II. třetině těhotenství je situace zcela odlišná. ale zjeména to platí pro III. trimestr. Děloha svými rozměry omezuje pohyblivost trupu a brání dýchacím pohybům bránice. Svalstvo přestává být „svalovým korzetem“ pro páteř a hrudní koš. Těhotná pak začíná mít bolesti zad v bedrech a v kříži. Toto bývají nejčastější stesky, pro které se těhotné na konec brání  jakékoli sportovní aktivitě. Pro prevenci těchto problémů se zády je však právě sport často účinnou terapií. Sportovní aktivita dovolí rovněž udržet správný krevní tlak a dechovou kapacitu. Jedinou podmínkou je  sportovat s mírou. Pro tělesnou aktivitu a sport v těhotenství platí některá omezení a doporučení.

 

Jakou tělesnou aktivitu musí těhotná omezit?

Těhotná by měla brát v potaz následující doporučení:

- necvičit, netrénovat až do úplného vyčerpání

- zvýšená tělesná teplota v důsledku námahy nesmí překročit 38 oC,

- výkon nesmí vyvolat oběhové selhání – projeví se jako „černo před očima“,

- výkon nesmí vyvolávat dlouhodobé zvyšování nitrobřišního tlaku a být podmíněn

  zadržováním dechu – snižuje se tím průtok krve dolní polovinou těla a zhorší se

  krevní zásobení plodu kyslíkem,

- nesmí docházet k prochlazení a provlhnutí, zvláště za větrného počasí pro

  nebezpečí zánětu močových cest,

- rizikový je pobyt ve vysokohorském prostředí nad 2 500 m n. m.,

- nesmí být riziko srážek, pádů a nárazů, které by způsobily zranění břišní dutiny,    

  zhmoždění břišní stěny – např. při lyžování, navíc každé zranění, které je léčeno 

  podáváním léků, může ohrozit plod.

 

Doporučit lze, s ohledem na uvedená omezení, následující sportovní činnosti v těhotenství:

- plavání je možné po celou dobu těhotenství. Plavání by mělo být ve vodě se spíše vyšší teplotou, ta uvolňuje svalstvo celého těla, prohlubuje se dýchání. Nutno je ovšem pamatovat na to, že voda ve  veřejných bazénech bývá chlorovaná a může podráždit poševní sliznici. Po vystoupení z vody se má těhotná co nejdříve osprchovat a převléknout do suchého oděvu a neprochladnout.

- jízda na kole pomalým tempem je pro těhotné vhodná. Není ale radno jezdit v městském dopravním provozu, není vhodné vdechování výfukových plynů s vysokým obsahem oxidu uhelnatého. Je třeba mít stále na mysli, že těhotné ženy mají zpomalené reakce, což může být příčinou kolizí a zranění.

- tanec, je vhodný, avšak ne na vysokých podpatcích, tanec by měl být blízký spíše zdravotní gymnastice než třeba rock and rollu

- chůze, i rychlejší chůze ve zdravém prostředí, tedy v přírodě,  

- těhotenská gymnastika, o které bude pojednáno ve zvláštní  kapitole.

- golf, pokud dokáže být těhotná nad věcí a je schopna v tuzemsku přehlížet často

   nadřazené chování golfových snobů (za což ovšem tento jinak ušlechtilý sport

   nemůže), lze golf provozovat ještě  téměř  před porodem. Pro zajímavost a inspiraci se můžete podívat na www.rgc.cz 

 

Doporučit nelze:

- koupání ve veřejných lázních, rybnících, řekách a v moři, zejména v druhé polovině těhotenství. Voda bývá znečištěná, chladná, v moři je těhotná ohrožena nárazy vln. Pokud se na takových místech koupe i na začátku těhotenství, neměla by být sama, měla by mít možnost se osprchovat. Vždy nutné  se vyhnout  prochlazení.

- tzv. problémové sporty, jako jízda na koni, tenis, bruslení, terénní běh. Avšak lze namítnout, že záleží na tom, nakolik těhotná sportovní disciplínu ovládá a s jakou intenzitou jej provádí. V každém případě jsou tyto sporty vysoce rizikové ve druhé polovině těhotenství.

- lyžování, pro těhotnou je velmi výhodný pobyt na horách. Pokud se rozhodne pro lyžování, pak záleží na jeho druhu. Optimální je „běžecké“ lyžování, které absolvuje  spíše turistickým tempem v upravené stopě. Jiná situace nastává v případě sjezdových lyžařských disciplín. Na sjezdových tratích evropských hor v poslední letech stále přibývá úrazů. Hlavními důvodu jsou: změna stylu jízdy, neboť prosadil se snowboarding a carving. Úraz si nakonec těhotná nemusí způsobit sama, ale může do ní narazit okolo jedoucí šílenec, nebo naopak začátečník. Riziko zvyšuje i umělý zledovatělý sníh. Kolize na tvrdém podkladu je mnohem nebezpečnější než pád do měkkého přírodního sněhu. Je dobré vždy pamatovat  na fakt, že k nejvíce úrazům dochází v pozdně odpoledních hodinách, kdy na všechny účastníky jinak často neopakovatelné celodenní zábavy doléhá únava, a tudíž nepozornost a schopnost ovládat své tělo a zejména lyže nebo snowboard.     

 

V těhotenství  je nutné  odmítnout:

Potápění, seskoky padákem, cvičení na nářadí, míčové hry jakéhokoliv druhu, všechny druhy vrcholového tréninku, silové sporty, jako je vzpírání a vrhy, a dále všechny namáhavé vytrvalostní výkony .

 

Závěrem, sport vhodným doplňkem pro psychickou i fyzickou kondici těhotné, ale každá žena sama musí více než jindy rozumně zvážit své schopnosti a možnosti.

 

 

MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Ivana Ašenbrenerová

/Z připravované knihy o těhotenství a porodu/

Reklama