Na mimořádné umělecké zážitky se mohou těšit lidé, kteří devátého května přijdou v Praze do Španělské synagogy a do kostela Svatého Ducha na druhý ročník koncertu Světlo porozumění. Hvězdami akce budou houslový virtuóz Pavel Šporcl, hudebník Dan Bárta, slovenská skupina Suí Vesan, chrámový sbor kostela Svatého Ducha Mikrochor, David Syme a Alexander Shonert. Koncert finančně podpořila společnost Slavia Capital.

Unikátní akci, která souběžně probíhá v židovské synagoze a křesťanském kostele, pořádá židovská kongregace Bejt - Praha, společně s Židovským muzeem a kostelem Svatého Ducha. Jejím cílem je důstojným způsobem oslavit konec druhé světové války a symbolicky si v chrámech dvou odlišných kultur společně připomenout ukončení nesmyslného zabíjení a pronásledování lidí pro jejich víru, národnost či politické názory.

Právě z těchto důvodů si organizátoři koncertu vybrali pro  uskutečnění akce symbolické místo uprostřed Starého města pražského. V bezprostřední blízkosti pouhých několik metrů od sebe zde leží židovský chrám a křesťanský svatostánek. Ve středověku oba chrámy oddělovala vysoká zeď, aby na sebe neviděli věřící, kteří přišli na bohoslužby. Dnes se Židé i křesťané  vzájemně ctí a zeď se už dávno stala minulostí. „Uspořádat koncert najednou v kostele i v synagoze mě napadlo v okamžiku, kdy jsem si uvědomil jedinečné sousedství pražské Španělské synagogy a kostela Svatého Ducha na Starém městě. Takové místo se nenachází nikde jinde v celé České republice a je to nádherná symbolika dvou vír, jež po mnoha staletích nacházejí stále více vzájemného porozumění,“ řekl Peter Gyori ředitel kongregace Bejt - Praha a zakladatel koncertu. „Domnívám se, že zároveň právě tento prostor je nejvhodnějším pro připomenutí absurdnosti války. Člověk se musí neustále dívat dopředu. To ovšem neznamená, že by měl úplně zapomenout na události, které se v minulosti staly. Myslím, že jde o velmi vhodný způsob, neboť kultura spojuje národy. Kdyby se všichni lidé snažili vytvářet něco pozitivního,  neměli by čas na nesmyslné věci. Mnohem hůře by pak hledali záminky pro vzájemné sváry,“ dodal Peter Gyori.

Organizátoři akce velmi citlivě vybírají účinkující. Na koncertu proto tradičně vystupují přední umělci a už první ročník měl mimořádný ohlas, když svými výkony oslnil publikum legendární umělec Marian Varga a zpěvačka Iva Bittová.

Reklama