Našim tématem je rekonstrukce prsů. Čeští lékaři každý rok rekonstruují po ablaci (odejmutí z důvodu karcinomu) prso zhruba tisíci žen. Pro mnohé pacientky je možnost jít na rekonstrukci prsu světlem naděje v době léčby a přínos síly v boji proti zákeřné nemoci.

Pro většinu žen, kterým lékaři odejmuli po karcinomu prso, představuje tento zákrok naději, návrat do normálního života, návrat ke svému ženství. Díky rekonstrukci prsa mají zase své tělo kompletní, snáze se vracejí k původním aktivitám, užívají si života. Jde o náročnou, velmi delikátní a z psychologického hlediska pacientek velmi významnou operaci.

Připravili jsme pro vás zajímavý rozhovor  - na naše otázky odpovídal MUDr. Roman Kufa, který je vedoucím lékařem kliniky plastické chirurgie Perfect Clinic, také vede tým oddělení plastických chirurgů Fakultní nemocnice Motol. Děkujeme mu za tento rozhovor. Více na www.perfectclinic.cz.

Kufa

Pane doktore, zajímala by mne současná situace – ženě zdiagnostikují v prsu útvar, který se musí řešit operativně. Může ta pacientka hned uvažovat o tom, že si nechá zrekonstruovat prs? Existuje nějaké propojení mamologů, kteří provádějí nemocné ženě zákrok (odstranění části tkáně nebo celého prsu) a plastického chirurga, který následně této pacientce provede rekonstrukci prsu? Jak byste tuto situaci srovnal, co bylo dříve a co dnes?
Bohužel kdysi byla situace taková, že mamologická centra, která prováděla tyto zákroky, následné další možnosti neřešila. Tudíž se operatéři neohlíželi nad tím, jak ten prs po operaci bude vypadat, a podle toho s tkání také zacházeli. Kdysi se odstraňoval prs včetně  pektorálního (prsního) svalu, což se dneska už neprovádí. Ta doba je dnes jiná, naštěstí se zjistilo, že psychologický stav je pro pacientku velmi důležitý – její vidina možnosti rekonstrukce ji dává sílu v boji s nemocí. Nejde  jen o vyléčení z nádoru, ale také o návrat k plnohodnotnému životu před nemocí. Zdraví je samozřejmě to nejdůležitější, ale zároveň pacientka musí mít od počátku vizi, že nepřišla o své ženství.

Jak sám vnímáte psychiku ženy, která je nemocná, léčí se a uvažuje o rekonstrukci prsu?
Psychika je pro vyléčení velmi důležitá. Ne-li nejdůležitější. Pacientky mi říkají, jak se na rekonstrukci strašně těší. Radost je mocná.

Existují tedy centra, kde tato spolupráce mamolog - plastický chirurg úspěšně probíhá?
Ano, taková centra existují. Mamolog, onkolog, plastický chirurg popřípadě radiolog, to je tým lidí, kteří dokážou naplánovat oba zákroky. To znamená, že pacientka přijde, radiolog ji zdiagnostikuje nádor (provede ultrazvuk, mamograf, biopsii - co je třeba), když už je tato diagnostika hotová, nastupuje onkolog – ten podle typu nádoru, velikosti, progresivity rozhodne, jaký zvolí typ léčby, jakým se pacientka bude léčit (chemoterapie, ozařování, je to individuální). Následně nastupuje mamolog, který provádí chirurgický zákrok – odstraní nádor, popřípadě uzliny při tvorbě či riziku metastáz. A tady nastává situace pro konzultaci s plastickým chirurgem, aby byl u posouzení i plastický chirurg a domluvil se s mamologem, jak bude zákrok a prs po zákroku vypadat a jak lze ideálně docílit toho, aby při daném zákroku bylo zachováno co nejvíce kůže. Nejlepší je, když oba ví, jak pracují, tudíž mamolog připraví dobré podmínky svému kolegovi pro následnou rekonstrukci.

Co když se ale žena léčí v zařízení, které toto těsné propojení neumožňuje?
Každý mamolog by měl spolupracovat s plastickým chirurgem. Pokud není přímo k dispozici, určitě dají pacientce doporučení na konzultaci k někomu, s kým spolupracují. Když takové doporučení pacientka neobdrží, nezbývá, než se rozhlédnout sama a vybrat si a svého mamologa s tímto předem seznámit.

Stane se vám, že přijde za vámi žena a říká: „Pane doktore, podívejte se na mne, nemám prso a ráda bych ho díky vám zase měla, pomozte mi.“
Ano, takové pacientky mám, některé jsou i roky po odstranění prsu.

Vy sám jste odborník na rekonstrukce, spolupracujete takto s týmem odborníků, radíte se před operací?
Já takto pracuji na pracovišti v Motole, když mamolog jde operovat nádor, domlouvám se s pacientkou na dalším postupu.

Říkal jste, že dokonce v některých případech lze udělat rekonstrukci rovnou při odstranění nádoru.
Ano, je to možné, ale jen v některých případech – když je ten nádor malý, v začátečních fázích nebo při preventivních zákrocích. V tom případě já jdu na sál s mamologem, on provede odstranění nádoru a já provedu rekonstrukci prsu. Jedná se o jeden zákrok a pacientka odchází s novým prsem. Ne všechny pacientky jsou ale pro to vhodné a musí se k tomu vyjádřit celý tým – onkolog i mamolog. Pokud oni uznají, že je možné rekonstrukci provést v jednom zákroku, tak se to tak dá udělat.

Pokud ale žena není vhodná pro takový zákrok, za jak dlouho po odstranění nádoru jí můžete udělat rekonstrukci prsu?
Jedná se většinou o období jednoho roku. Opět to musí schválit celý tým.

Na naše otázky odpovídal MUDr. Roman Kufa, který je vedoucím lékařem kliniky plastické chirurgie Perfect Clinic, také vede tým oddělení plastických chirurgů Fakultní nemocnice Motol. Děkujeme mu za tento rozhovor. Více na www.perfectclinic.cz.

Redakční tip:

Speciální životní pojištění pro ženy pro případ onemocnění rakovinou prsu

www.foryou.czPro ženy, které si chtějí být jisté, že se o svou rodinu dokážou postarat i v tak složité situaci, jakou je léčba rakoviny prsu či pohlavních orgánů, nový projekt www.foryou.cz nabízí stejnojmenné pojištění.

Pojistné je dle věku ženy odstupňováno v rozpětí 200 až 300 Kč měsíčně, přičemž pojistná částka je stanovená na 750 000 Kč. K nároku na její vyplacení dochází stanovením lékařské diagnózy. Jedním z hlavních rysů této nabídky je naprostá diskrétnost - od sjednání, které lze během pár minut učinit online a nevyžaduje ani zdravotní dokumentaci či lékařskou prohlídku, až po výplatu v případě pojistné události.

ING Pojišťovna spustila unikátní projekt For You, který pod patronátem Lucie Bílé podporuje ženy v boji proti rakovině prsu a pohlavních orgánů. Hlavní platformou projektu jsou interaktivní stránky www.foryou.cz, které přinášejí informace o prevenci a léčbě této nemoci a zároveň ženám nabízejí fórum pro výměnu zkušeností. Ženy tak mohou v rámci této komunity diskutovat své problémy mezi sebou, mají ale i možnost poradit se s lékaři a psychology.

Projekt For You jim dále nabízí pojištění pro případ diagnózy rakoviny prsu a pohlavních orgánů a k tomu zcela jedinečné asistenční služby. V neposlední řadě je důležitým rozměrem tohoto projektu i podpora neziskových aktivit.

Čtěte také:

Důležité odkazy:

Reklama