Grantový program „Vy rozhodujete, my pomáháme“ oceňuje veřejně prospěšné projekty neziskových organizací v celé republice již od roku 2016. Zákazníci pomocí žetonů hlasují o nejlepší projekty pro svou komunitu. Program je největší grantovou výzvou v oblasti zapojení zákazníků ve střední Evropě.

kido.jpg

„Jsme rádi, že můžeme podporovat projekty, které skutečně pomáhají místním komunitám a zvyšovat tak i povědomí našich zákazníků o dobročinných organizacích v jejich okolí. Za celé fungování projektu se nám podařilo podpořit už 2 160 projektů celkovou částkou 43 740 000 korun,“ říká Katarína Navrátilová, generální ředitelka společnosti Tesco v České republice.
 
„Program Vy rozhodujete, my pomáháme doznal v letošním roce vylepšení, a to jak v navýšení částky podpory pro vítězný projekt, tak rozšíření podpory ve vazbě na cíle udržitelného rozvoje. Těší nás oblíbenost programu zejména u menších organizací a doufáme, že se i letos přihlásí mnoho realizátorů veřejně prospěšných aktivit na lokální úrovni. Jsme připraveni jim být oporou stejně jako v předchozích letech,“ uvádí Taťána Plecháčková, ředitelka NROS.
O tom, které projekty postoupí do zákaznického hlasování, rozhodne i letos náš odborný garant NROS – Nadace rozvoje občanské společnosti, která prověřuje transparentnost, udržitelnost a dopad projektů na lokální komunitu. Vítězové nově získají grant 45 000 Kč. O konečném pořadí vítězů budou rozhodovat zákazníci ve všech prodejnách Tesco od poloviny června do poloviny srpna 2022 pomocí hlasovacích žetonů.
 
V rámci programu budou podpořeny projekty s přímou vazbou na prioritní cíle udržitelného rozvoje Tesco, zaměřené na rozvoj a profesionalizaci organizací, posilování soudržnosti obyvatel a odpovědnosti k místu, kde žijí, rozvíjí komunitní život, podporují neformální vzdělávání a trávení volného času, udržují kulturu a místní tradice, podporují zdraví a zdravý životní styl, rodiny a jednotlivce v tíživé životní situaci, rodiče pečující o handicapované děti, pomáhají zdravotně či sociálně znevýhodněným osobám či uprchlíkům na území České republiky.

Více informací a postup, jak se do programu přihlásit, najdete na: Itesco.cz/pomahame/
 

Reklama