rossmann

Společnost ROSSMANN, spol. s r.o., oslavila své patnáctileté výročí na českém trhu akcí s názvem 5.000.000 pro dětský úsměv, při které bylo vybráno 5.610.028 Kč. Částka byla rovným dílem rozdělena mezi Nadaci Naše dítě a Nadační Fond Kapka naděje. Slavnostní předání šeků se konalo 16. září 2009 v prostorách Rezidence primátora v Praze za účasti představitelek obou nadací, ing. Zuzany Baudyšové a Venduly Svobodové, zástupců hl. města Praha a čelních představitelů společnosti ROSSMANN.

 K výtěžku z kampaně přispěl každý, kdo zakoupil ve dnech 10. 8.–15. 8. 2009 v drogeriích a parfumeriích ROSSMANN výrobek označený speciálním logem s úsměvem.

rossmannCílová částka 5.610.028 Kč byla rozdělena mezi konkrétní projekty Nadačního fondu Kapka naděje a Nadace Naše dítě. „Je nám ctí, že jsme měli možnost spolupodílet se na práci Nadačního fondu Kapka Naděje a věnovat částku 2,8 milionu korun nemocnici Motol na boj s leukémií. Zároveň jsme hrdi na to, že výtěžkem z této akce podpoříme i práci Nadace Naše dítě za vedení ing. Baudyšové. A zatímco leukémie je záležitost, která může být vnímána jako lidské neštěstí, osud týraných a zanedbávaných dětí je zaviněn lidmi, a proto je mnohem těžší toto snášet a nějakým způsobem tolerovat,“ shrnuje Florian Knauer, generální ředitel společnosti ROSSMANN.

Šek pro Nadaci Naše dítě ve výši 2.805.014 Kč převzala ing. Zuzana Baudyšová. „Nadace Naše dítě si velmi váží partnerství v akci 5.000.000 pro dětský úsměv. Máme velkou radost z výsledku akce, který pomůže opuštěným dětem umístěným v Klokáncích Fondu ohrožených dětí. Dále dětem, které potřebují odborné služby Dětského krizového centra v Praze a posílí kampaň Stop násilí na dětechNadace Naše dítě, která zvyšuje informovanost a osvětu na pomoc týraným či jinak ohroženým dětem,“ř íká Zuzana Baudyšová.

K jejím slovům se připojila i předsedkyně Fondu ohrožených dětí Marie Vodičková: „Velice nás potěšilo, že jsme byli vybráni mezi obdarovanými z tak prestižní charitativní akce. Návštěva ředitele společnosti ROSSMANN, a tak mimořádně vysoký finanční dar jsou pro nás i velikou psychickou a morální podporou.“

rossmann

Za Nadační fond Kapka nadějeputuje výtěžek ve výši 2.805.014 Kč na pražskou Kliniku dětské hematologie a onkologie v Motole na nákup robota pro monitorování virové infekce. „Velice nás těší, že si velké společnosti uvědomují potřebnost podpory důležitých projektů týkajících se života a zdraví našich dětí,“ uvedla Vendula Svobodová.

O tom, že se jednalo o úspěšnou akci, která si zaslouží pozornost, svědčí i záštita hlavního města Prahy nad touto akcí. „Věřím, že získané peníze pomohou dětem, které řeší nelehkou životní situaci. Tím dostávají šanci a zejména motivaci se svým mnohdy nelehkým osudem bojovat. Na této akci je také vidět, že společnost není k jejich případům lhostejná a snaží se pomáhat,“ řekl radní hlavního města Prahy Jiří Janeček.

Reklama