obrazek.png
“Hned v začátcích šíření koronaviru jsme zahájili naše procedury humanitární pomoci a pomohli jsme těm nezranitelnějším lidem. Věříme, že v této bezprecedentní situaci by měla být naší prioritou péče o ty, kteří se o nás starají, a o ty, kteří potřebují naši péči nejvíce. S ohledem na to jsme zintenzivnili své úsilí a spolupracovali jsme s organizacemi a institucemi na podpoře těch, kteří jsou nejzranitelnější tváří v tvář epidemii, a těch, kteří se o ně starají. Naše produkty jsme darovali Českému červenému kříži, České potravinové bance a institucím na Rakovnicku, kde se do pomoci zapojil i náš závod Rakona,”
vysvětluje Yvette Krubl, manažerka korporátní komunikace Procter & Gamble ve střední Evropě.
5ee1ec0bbe9c9obrazek.png
Produkty P&G pomohly v následujících organizacích:

  • Produkty a pomůcky na osobní ochranu přispívají k udržování hygieny v nemocnicích, organizacích a domovech pro seniory na Rakovnicku - ALZHEIMER CENTRUM ALMA MATER v Novém Strašecí, Město Rakovník, Domov Seniorů v Kolešovicích, Pečovatelská služba v Rakovníku, nemocnice v Rakovníku, rakovnická policie
  • Pomohly také zachovat hygienické prostředí v tisících potřebných rodin po celé ČR
  • Rakovnický závod Rakona věnoval 7500 roušek a 3250 litrů dezinfekce na ruce Českému červenému kříži
  • Rakona také věnovala 55 000 prázdných lahví Jar městu Mladá Boleslav, do kterých město stáčelo dezinfekci pro místní obyvatele
  • České Federaci Potravinových Bank byly předány tisíce vzorků produktů značky dámské hygieny Always a plenek Pampers
  • Tým pražské kanceláře P&G přispěl Českému červenému kříži tisíci produkty a vzorky

5ee1ec1f3e14eobrazek.png
Yvette Krubl z P&G dodává: „Vždy jsme byli součástí komunit, kde žijeme a pracujeme, a v těchto těžkých dnech jsme hrdí, že s nimi můžeme zůstat a pomáhat jim projít tímto bezprecedentním časem. A nezastavujeme!“

Více na Procter & Gamble.com
5ee0e78b5bf59obrazek.png

Reklama