Debata o rovných právech žen a rovných příležitostech by se neměla spojovat s MDŽ. To je nesmysl. A také laciná argumentace. V rozhovoru pro gitU to dnes řekl senátor Martin Mejstřík (bezpartijní za Cestu změny). A to těsně poté, co sněmovna rozdílem jednoho hlasu v prvním čtení odmítla senátní návrh, podle něhož se novým Státním svátkem ČR měl stát křesťanský Velký pátek. Mezinárodnímu dni žen měl být podle návrhu naopak odňat statut Významného dne ČR.
 
V rámci dnešní sněmovní rozpravy poslankyně Anna Čurdová zmínila, že ČSSD se po roce 1989 snažila, aby byl Mezinárodnímu dni žen vrácen původní význam (vznikl v USA, nikoli v bývalé ČSSR za minulého režimu). Zdařilo se a po jeho prvotním opomíjení byl znovu zařazen mezi Významné dny ČR a část veřejnosti si jej připomíná. Váš návrh, který chtěl mezi Státní svátky ČR zařadit křesťanský Velký pátek, však počítal s tím, že MDŽ statut Významného dne ztratí. Nebyla by to škoda?


Pokus o rehabilitaci MDŽ nepovažuji za dobrý. Velká část národa to cítí jako věc, která je až směšná. Daleko úspěšnějším pokusem by bylo ustanovení jiného Významného dne – Dne matek.


MDŽ byl podle vašich slov zneužit minulým režimem. Den matek byl ale zase zneužit Hitlerem. To vám nevadí?
Jsem si toho samozřejmě vědom. Je to velké úskalí. Ale Den matek tady velmi dobře fungoval třeba za První republiky. Bylo by dobré na tuto tradici navázat. Nálada, minimálně v Senátu, není však dobrá právě vůči MDŽ.


Záleží ale na náladě v Senátu? Nejsou důležitější historická fakta ohledně MDŽ a jeho původního významu, který stále není překonaný?
Ten kontext čtyřiceti let tomu svátku nikdo neodpáře. Je mi to trochu líto. Nedá se ale nic dělat, máme to spojeno s komunismem. Komunisté a někteří sociální demokraté se nám navíc snaží namluvit, že celý civilizovaný svět MDŽ slaví. To samozřejmě není pravda. Spojené státy americké, Jižní Amerika či některé významné evropské státy nemají o MDŽ pojetí, slaví Den matek. A není to neúcta k nematkám. Debata tam probíhá v jiné rovině.


Co se týče Jižní Ameriky, tam bych s vámi polemizovala… Máte sice pravdu v tom, že leckde MDŽ připomínán není, ale v mnoha zemích zase důstojně připomínán je. A navíc, v mnoha koutech světa jsou lidská práva žen pošlapávána. I v ČR existuje diskriminace žen, třeba na trhu práce… To jsou přece dostatečné důvody pro zachování MDŽ coby Významného dne ČR. Mám opravdu za to, že úkolem politické reprezentace je respektovat historická fakta a snažit se MDŽ natrvalo vrátit původní význam. Nikoli podléhat předsudkům…
Úkolem politiků v této zemi je především vyrovnat se s naší minulostí. A ta je bohužel spjata s komunismem. Komunisté tento svátek v našich očích zdiskreditovali. Nedivím se proto tomu odporu. Debata o rovných právech žen a rovných příležitostech by se podle mého názoru neměla spojovat s tímto svátkem. To je podle mě nesmysl. To je laciná argumentace. Debata by měla probíhat na úplně jiné rovině. Úctu přece nezačnou muži ženám projevovat proto, že budeme slavit MDŽ.


To jistě ne, ale svůj význam ten svátek má… Vy hájíte Den matek a říkáte, že není neúctou proti nematkám. Nic proti tomu, i já na něj každoročně pamatuji a uznávám jej. Nematky ale každopádně vyřazuje. Není to nespravedlivé? Nebylo by přece ničím proti ničemu, kdyby byly mezi Významnými dny jak MDŽ, tak Den matek…
Znovu opakuji, že jsem opravdu proti tomu, aby MDŽ byl Významným dnem. Důvody jsem už řekl. Navzdory tomu, že jsem vypuštění tohoto svátku z Významných dnů nechtěl spojovat s návrhem na to, aby se stal Velký pátek Státním svátkem. Dostalo se to tam kvůli pozměňovacímu návrhu (senátora Josefa Pavlaty z ODS – pozn. red.) v Senátu. Uznávám, že to bylo nešťastné spojení, a také se to vymstilo. Den matek coby Významný den (což návrh neobsahoval – pozn. red.) bych uvítal proto, že nám podle mého názoru schází úcta k institutu rodiny. Je to možná něco, co genderová studia příliš nezajímá, ale mě to velice pálí. Ženám nematkám bychom to museli vynahradit nějak jinak…

 
Autorka je interní redaktorkou gitY.
Zdroj: www.ta-gita.cz

Reklama