Geopatogenní zóny (geo = země, pathos = utrpení), neboli dračí žíly, znali lidé už v dávné minulosti... O škodlivém vlivu těchto geopatogenních zón na lidský organizmus věděly podle dochovaných dokumentů údajně všechny vyspělé civilizace. První zmínky o dračích žílách jsou staré více než 4 000 let a pocházejí z Číny.

 

I v Egyptě či ve starém Římě o těchto zónách věděli a je dokonce potvrzeno, že se zónám snažili všemožně vyhnout. Například při stavbách domů, byli obzvláště opatrní, protože se obávali zvýšeného výskytu nádorových onemocnění, který se v těchto místech skutečně projevoval.

Způsob, jakým vybírali místa pro svá obydlí, byl jednoduchý: vyhnali na pozemek stádo krav a kde se zvířata uložila k odpočinku, tam začali stavět.

 

Vliv geopatogenních zón na člověka není zanedbatelný.

Je prokázáno, že vyzařování energie ze zemského nitra, má při dlouhodobém působení na člověka neblahý vliv.

 

Dlouhodobý pobyt (např. spánek) v geopatogenní zóně se většinou projeví onemocněním nejslabšího orgánu v lidském těle. Rovněž může vyvolat řadu nemocí, od těch banálních až po ty nejzávažnější (ty bývají podmíněny dalšími faktory).

Krátkodobý pobyt v těchto zónách způsobuje u citlivějších jedinců poruchy soustředění nebo pocity stísněnosti i nevysvětlitelné únavy.

 

Jak rozpoznáme, kde bychom neměli spát?

 

Jednoduše. Zvířata jsou totiž tím nejspolehlivějším indikátorem patogenních zón.

 

Pes - nejlepší místo pro umístění postele je to, kam si lehne ke spaní. Pes totiž nemůže spát tam, kde jej dráždí infrazvuk, který mu připomíná vrčení. Pes má velmi dobře vyvinutý sluch, řídí se vegetativním nervstvem a slyší nejen nižší frekvence, ale vnímá přesně i podprahové dráždění.

 

Kočka - je pravým opakem psa. Je-li spokojená, přede. Vibrací "záklopky" v dutině ústní při dýchání vytváří tón, podobný infrazvuku, který ji celou "rozvibrovává". Ráda tedy vyhledává místa, která jí tento zvuk připomínají. A tím místem je i infrazvuková patogenní zóna. Pamatujte, že tam, kde ráda kočka odpočívá, neumisťujeme lůžko, místo odpočinku ani pracoviště.

 

Včely – pokud úl umístíte do místa patogenní zóny, zaznamenáte větší snůšku medu. Infrazvuk je totiž nenechá odpočívat a udržuje je ve větší aktivitě díky šumu, který jim zní jako jejich vlastní zvuk, jež vydávají křídly v době denní aktivity.

 

Mravenci - i jim je dobře v patogenních zónách, neboť jako včely produkují vlastní zvuk podobný infrazvuku.

 

Geopatogenní zóny mají dvanáctičíselnou stupnici, přičemž stupeň jedna, značí velmi slabou zónu, pro člověka téměř neškodnou.

Naopak stupeň dvanáct, je identifikován jako stupeň smrtelného nebezpečí. Smrt nastává již během několika málo hodin v této zóně a nejčastějším důvodem úmrtí je šok.

 

V současné době probíhá na Moravě a ve Slezsku plošné měření geopatogenních zón. Máte-li zájem o bezplatné proměření geopatogenních zón a jiných škodlivých energetických polí ve vaší domácnosti, můžete se zapojit do tohoto prvního projektu i vy. Bližší informace Vám budou podány každý pracovní den od 9.00 do 16.00 na telefonním čísle 581 225 761.

 

Zdroj: Silesia

Reklama