Znásilnění přibývá

Podle veřejně dostupných statistik zveřejněných na stránkách Policie ČR bylo k 31. 8. 2019 v České republice celkem 525 znásilnění za rok. Za prvních osm měsíců v roce jde o nejvyšší číslo od roku 2009. Průměr let 2009–2018 činí 448 případů. Oproti němu jde v letošním roce o 17% nárůst.  Oproti loňsku se počet evidovaných znásilnění zvýšil o 7,3 %. „Jestli je růst počtu případů dán větší odvahou českých žen tyto případy hlásit nebo jestli skutečně tato trestná činnost roste, musí být předmětem dalšího šetření. Určitě není možné nad těmito čísly mávnout rukou,“ říká přední česká lektorka sebeobrany Jasmína Houdek, se kterou jsme se měly možnost setkat na workshopu.

Saskia Noorth mluví o své zkušenosti se znásilněním

Zostuzení a vina

Po ukázce základních aspektů, které by nás měly uchránit před napadením, následovala panelová diskuze s holandskou spisovatelkou a aktivistkou Saskií Noorth, která aktuálně vyšla najevo s tím, že byla ve čtrnácti letech znásilněna a nyní vydává román Stomboli, ve kterém se její doposud skrytá bolest odráží. „Po tom, co jsem byla znásilněna, cítila jsem se zostuzena a vinna. Byl to někdo, koho jsem dobře znala, takže jsem to nikomu raději neřekla. Je důležité vzdělávat dívky, ale také chlapce, aby se na dívky začali dívat jinak. Ne jako na kořist.“
 
Na to reagovala ředitelka Českého ženského lobby Hana Stelzerová slovy: „Společnost musí projít určitou změnou. Slyšely jsme, že kvůli obvinění přijde muž o práci. Žena ale přijde o celý život!“

Jasmína Houdek a její manžel Tomáš Houdek na workshopu ukázali základní aspekty obrany

Znásilnění ve vztahu

Z publika přišel dotaz, který se týkal znásilnění v partnerství. Na tento fenomén (přijatelné znásilnění) se už snažily kdysi upozornit feministické aktivistky a studentky akademie umění v Praze. Pokud žena spí nebo nechce, jde o znásilnění i v případě, že se jedná o partnerský vztah. „Při znásilnění jde o bezbrannost, ale mnohem hůře se to prokazuje. Navíc většina takto zneužitých žen svého partnera neudá nebo s ním vztah neukončí. Jen tiše trpí,“ říká vedoucí mravnostního oddělení Police ČR Alena Kolářová.

Reklama