Zjistěte, jaké současné knihy pro děti jsou nejzajímavější, nebo se poučte o staroslověnské etapě nejstarších českých dějin. Navštivte veřejné přednášky v pražském Klementinu, kde se setkáte například se spisovatelem Radkem Malým...

knihV červnu mohou nejen uživatelé Národní knihovny ČR, ale všichni zájemci navštívit dvě přednášky pro veřejnost, které se budou konat 21. a 27. 6. od 17.00 ve Výstavním sále Galerie Klementinum. Na první z nich představí básník, překladatel, spisovatel a vysokoškolský učitel Radek Malý to nejzajímavější ze současné české literatury pro děti. Druhá přednáška zmapuje staroslověnské písemnictví jako podstatnou část nejstarších českých kulturních dějin.

Obě červnové přednášky, pořádané ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, jsou určeny zájemcům z řad široké veřejnosti, které upoutá některé z prezentovaných témat. „Kromě uchovávání kulturního dědictví by měla Národní knihovna vzdělanost rovněž šířit a předávat, k čemuž bychom chtěli přispět i přednáškami pro veřejnost. Pokud se ukáže, že je o takové akce zájem, rádi bychom z přednášek pro veřejnost udělali od podzimu 2012 pravidelnější cyklus,“ říká Irena Maňáková, ředitelka Odboru komunikace Národní knihovny ČR.

  • knihKnížky, kterým žádné dítě neodolá
  • Podoby současné české knihy pro děti a mládež
  • čtvrtek 21. června 2012 od 17.00

Přednáška olomouckého badatele a rovněž autora několika knížek pro děti seznámí posluchače se současnou českou knihou pro děti a mládež v celé její šíři. „V České republice vychází každoročně obrovské množství knížek pro děti, v nichž není snadné se zorientovat. Mým cílem je upozornit na tituly z nějakého důvodu mimořádné - zejména pro jejich literární kvality,“ vysvětluje Mgr. Radek Malý, Ph.D., oceněný nedávno cenou Magnesia Litera 2012 právě v kategorii kniha pro děti a mládež. Účastníkům přednášky nastíní aktuální tendence v nakladatelských strategiích i v přijímání dětských knih u čtenářů, představí žánrovou rozmanitost jejich podob od artového bilderbuchu Petra Nikla až po romány pro dospívající Ivy Procházkové a především posluchačům přiblíží jednotlivé pozoruhodné tituly. Výběr těch nejzajímavějších knížek bude vycházet jak z jejich rozložení v aktuálním nakladatelském spektru, tak z jejich zastoupení v soutěžích i anketách věnovaných dětské literatuře (Magnesia Litera, Zlatá stuha, anketa Suk - Čteme všichni, Nejkrásnější česká kniha roku).

knih

  • Staroslověnská etapa nejstarších českých kulturních dějin
  • Uměl kníže Václav latinsky, staroslověnsky a řecky?
  • středa 27. června 2012 od 17.00

Pro koho byl do staroslověnštiny v 11. století v Čechách přeložen penitenciál? Byl slovanský Sázavský klášter pouze výjimečným a exkluzivním centrem staroslověnské vzdělanosti, nebo našla staroslověnština uplatnění v širším spektru společnosti?

knihTyto a další otázky zodpoví doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D. z Katedry bohemistiky Filozofické fakulty olomoucké Univerzity Palackého v přednášce o staroslověnštině, která plnila v 10. a 11. století na území dnešních Čech funkci domácího spisovného jazyka. V tomto období vznikaly jak literární památky originální, tak překlady latinských textů. „Staroslověnské písemnictví tvoří podstatnou část nejstarší české kulturní historie a zanechalo nesmazatelnou stopu na nejen slovanských dějinných křižovatkách. I když celkový objem zachovaných literárních památek z tohoto období dnes představuje pouze špičku ledovce, je díky nim možné poznat nejen v nástinu, ale i v některých důležitých detailech povahu a význam této epochy slovanské vzdělanosti u nás,“ načrtává Miroslav Vepřek dosah svého tématu. Staroslověnština tohoto období kontinuálně navázala na epochu velkomoravskou a ocitla se na křižovatce mezi kulturním vlivem latinským a byzantským. Některé dochované památky představují pozoruhodné prameny pro poznání soudobé české reality. Pozůstatky pohanství a folklorních prvků v lidovém prostředí Čech 10. - 11. století zajímavě zachycuje například penitenciál (příručka pro zpovědníka, která obsahovala seznam hříchů a za ně odpovídající sankce) s názvem Někotoraja zapovědь. Paraliturgické texty (modlitby, hymnus Hospodine, pomiluj ny) zase svědčí o zakotvení staroslověnské kultury v širším spektru tehdejší společnosti. Cenný zdroj historických pramenů přinášejí rovněž legendy - zejména ty, které byly sepsány na počest domácích světců. Přednáška tyto pozoruhodné texty představí v souvislostech oboru paleoslovenistiky.

knih

Přednášky se budou konat 21. a 27. 6. od 17.00 ve Výstavním sále Galerie Klementinum, vstup je volný.

Čtěte také..

Reklama