Mezi nebem a zemí existují věci, které sice nejsou na první pohled vidět, ovšem zdaleka to neznamená, že nejsou vůbec. Bylo by krátkozraké si myslet, že to, co neumíme moderními metodami vysvětlit, neexistuje.

Na druhou stranu není nutné dělat z toho kovbojku. Navíc, základní vlastností člověka je snažit se profitovat ze všeho, co jen jeví náznak „ždímatelnosti". No a věci, které nelze spolehlivě vyvrátit a podle skeptiků ani potvrdit, jsou k vylepšení finančního nebo společenského postavení úplně ideální materiál.
Vždyť kdo vám dokáže, že jste tu bílou paní nebo tajemnou postavu za stojícím kastelánem během prohlídky hradu doopravdy neviděli?

No a když se pak během seance herecky nadané paní změní hlas a začne promlouvat slovy nebožtíka manžela jedné z přítomných dam, zrodí se médium jako víno. A věhlas takové osoby je pak přímo propojen s číslem jejího konta.

 

Lidem opravdu nadaným vidět jinak než druzí a vnímat věci, které nejsou běžně druhými vnímány, tihle vykukové moc dobré renomé nedělají. Podívejme se na tu druhou skupinu...

 

Jsou všude kolem nás

O energetickém poli, které obklopuje člověka, už dnes nikdo nepochybuje. Fakt, že myšlenka je přenositelný druh energie, už byl v zásadě odborně také připuštěn. Zbývá nám jen si udělat pořádek právě v těch duchách.

Duch – spirit není nic nadpřirozeného a není schopen nám škodit v tom smyslu, jak nám to předkládají hororové scénáře. Nemá na to totiž sílu a často ani náladu. (Tady vyjímám poltergeisty, které vytvářejí živí lidé).

V případě „ducha“ jde o zbytkovou energii, tedy laicky - zbytek jsoucna nějaké lidské bytosti. Je to složité, ale pokud se povede něco podobného aktivovat formou seance, není to nic nepochopitelného. Jsou totiž všude kolem.

Pokud jim ovšem neposkytneme sebe jako pomocníka, často je nevnímáme. Ani nemůžeme.

 

Jsou ale lidé, kteří to umí a nemají z toho právě radost. Zbytková energie je některými lidmi vnímána ponejprve jako pocit. Většinou není příjemný. Někteří jsou schopni například pojmout poslední myšlenky člověka, a proto se některým lidem stává, že mají podivné „halucinace“ na místech energeticky více zatížených. Velké množství takových lidí spolupracuje například s policí. O tom se však moc nemluví. Dělat mluvčí obětí není totiž žádná legrace.

 

Samozřejmě existují

Hodně lidí se s duchem reálně setkalo a nějak si to rozumově vyhodnotilo s ohledem na názor, jaký na celou věc zastávají. Je bezpočet fotografií i videí, o jejichž pravosti můžeme polemizovat a nikdy se nedostaneme k serióznímu závěru. Nejlepší vždycky je vyfotit si takovou energii sami. Protože sobě člověk povětšinou věřit chce.

 

Co se může při seanci stát?

Vyvolat ducha bývá poměrně jednoduché. Málokdo si ale při této zábavě uvědomuje, že je potřeba se ho také zbavit, resp. poslat zpět.

Proč? Protože největší úskalí číhá ne ve smrti té či oné osoby, ale v jejím životě. To, co jsme k sobě přivolali, byla žijící, myslící bytost, která měla své hluboké prožitky, trápení a osud. A hlavně, měla zdravotní problémy, nebo na něco zemřela. Je potřeba si uvědomit, že pokud něco takového vyvoláme a nezbavíme se toho, zůstává to s námi se vším, co k tomu patří. Tedy i s chorobami a problémy. Vím o mnoha případech, kdy z jedné hloupé hry byl několikaletý rodinný průšvih.

 

Spiritismus se datuje od r. 1848, kdy v malém americkém městečku Hydesville došlo k jevům připisovaným duchu ze záhrobí. Odtamtud se spiritismus rozšířil do celého světa. Zakladatelem moderního spiritistického hnutí se stal v Paříži Alan Kardek, k nám se dostal spiritismus v r.1880. Rozšířil se tak, že před válkou bylo u nás asi 800 tisíc stoupenců spiritismu. V době komunismu bylo toto hnutí potlačováno, nyní opět existují spiritistické kroužky. Spiritismus spočívá ve víře, že existuje nesmrtelná duše, která se při tělesné smrti oddělí a přebývá "kdesi", odkud ji lze pomocí média v kroužku přivolat jako ducha a komunikovat s ním pomocí úderů, automatického písma, apod. Dochází přitom k různých fyzickým projevům, zvedání předmětů a lidí, mizení a objevování se předmětů, zjevování se  částí lidských těl i celých fantomů atd.

V r.1882 založili universitní profesoři v Londýně Society for Psychical Research (Společnost pro psychický výzkum) s cílem zkoumat jevy spiritismu. Vznikla tak věda nazvaná parapsychologie. Zkoumání těchto jevů se věnovali mnozí známí přírodovědci, psychologové, lékaři a další vzdělaní lidé a dospěli k závěru, že se jedná o jevy reálné, vyvolané neznámými vlastnosti lidské psychiky.

Samozřejmě lehkovážné experimentování v této oblasti může být nebezpečné a je jedno, jestli sdílíme víru, že jde o projevy duchů zemřelých nebo se opíráme o poznatky vědecké parapsychologie, že jde o projevy neznámých psychických sil. Je proto třeba být o věci dobře informován a zachovávat jistá pravidla. Dochází totiž k uvolňování neznámých sil, které se mohou vymknout kontrole a neopatrným jednáním může dojít k poškození psychiky média nebo přítomných osob. Podobně jak to popisuje J.von Goethe v básni Čarodějův učeň.

JUDr. Jiří Kult


Proč seance

Osobně jsem toho názoru, že jako zajímavá hra je spiritismus velmi nevhodný. Bývá k užitku právě například při vyšetřování násilných trestných činů. 

 

Většina lidí, kteří se zabývají například magií, nebo jsou zvyklí komunikovat s jiným světem, provozují spiritismus vlastně automaticky, aniž by chtěli. Právě proto se vám většinou na nějakou seanci vykašlou. Mají toho totiž přes den, během spánku a během sezení s klienty až nad hlavu.

 

Kdo se chce kochat a přemýšlet, může si video zastavit a pořádně se podívat. O tom, co tam je, lze polemizovat donekonečna.

Reklama