1.ročník KutnohoRSkého Rockování se v parku pod Vlašským dvorem nesl nejen v duchu oslav pacientů s roztroušenou sklerózou, ale i známými songy od Věry Špinarové, která přijela celou akci s kapelou Adama Pavlíka podpořit. „Rocková babička“ to pořádně rozjela a publikum to hlasitě dalo najevo.

rockovani

Světový den roztroušené sklerózy oslavili nejen pacienti s roztroušenou sklerózou, ale i návštěvníci Kutnohorska a umělci, kteří přijeli 1.ročník festivalu podpořit. Věra Špinarová to rozjela jako za mlada a dala jasně najevo, že chce, aby se diváci bavili. Vlasta Horváth přijel i společně s manželkou a dcerou Lindou, Marcela Březinová ocenila, že je festival v kraji, kam se odstěhovala a má to tedy, co by kamenem dohodila. Po svém vystoupení neodjela domů, ale ráda si počkala na svého kolegu Richarda Tesaříka, se kterým se potkávají na mezinárodní konzervatoři, kde oba učí. Skoro to vypadalo, že se sešla jedna velká rodina.

Jsme rádi, že nám nepršelo a vše proběhlo hladce. Chtěla bych poděkovat všem, kteří si zakoupili vstupenku a neváhali přispět i do sbírkových kasiček, kde bylo vybráno 13.894,-Kč. Výtěžek ze vstupného činí 57.440,- Kč. Rehabilitační centrum pro pacienty s roztroušenou sklerózou chybí a peníze budou použity na jeho výstavbu. Samozřejmě je tato částka kapkou v moři, ale my pevně věříme, že se nám vše povede zrealizovat dle představ autorky projektu rehabilitačního centra - Věry Suché.“ řekla manažerka projektu Hana Ulmanová.

Rehabilitační centrum pro nemocné RS v ČR

Výtěžek z akce bude zcela věnován na podporu projektu výstavby rehabilitačního centra pro nemocné RS ve středních Čechách.

Rehabilitační (multifunkční) centrum, které bude zajišťovat komplexní péči pro pacienty s RS. Zařízení takovéhoto typu i rozsahu v ČR zcela chybí, přestože počet nemocných se pohybuje kolem 19000.

Základní předpoklad:

Psychická pohoda a správná péče o fyzickou kondici jsou spolu se zavedenou léčbou základním předpokladem úspěšné rehabilitace pacienta.

Poskytovaná péče:

 • Krátkodobý pobyt
 • Dlouhodobý pobyt
 • Trvalý pobyt

Centrum bude zahrnovat:

 • zdravotní a sociální péči
 • rehabilitaci
 • psychoterapii i jiné terapie
 • umělecko-tvořivou činnost
 • kulturní, vzdělávací a volnočasové aktivity
 • aktivní zapojování veřejnosti (formou dobrovolné a finanční pomoci a účastí na kulturních a vzdělávacích aktivitách)
 • krizovou pomoc
 • provozována budou oddělení zdravotní, odlehčovací a odd. trvalého pobytu, o celkové kapacitě 80 lůžek.
Reklama