Dříve jsme si mohli o nějakém cestování na západ nechat jen zdát. Dnes je úplně normální nejen cestování, ale i studijní pobyty v zahraničí. Jen málokterý právě vycházející student nepřemýšlí o “zkušené” v cizině, coby au-pair nebo student žijící v tamní rodině. S tím vším jde ale také ruku v ruce znalost cizího jazyka.

Tatam jsou časy výuky ruského jazyka (i když i ta se dnes hojně do škol vrací), kdy jsme si museli poctivě dopisovat s ruskými “ribjáty” v rámci spolupráce našich škol a ve chvíli, kdy jsme se měli domluvit, jsme neuměli kvíknout.

Ne snad, že by se to padnutím železné opony a vpádem cizích jazyků do škol nějak výrazně změnilo. Velmi dobře si vzpomínám na školní výlet do Francie, kam jsme vyrazili ve čtvrtém ročníku. Do maturity kousek, za námi čtyři roky perného studia francouzského jazyka, a znalosti? Domluvili jsme se, ano, ale rukama, nohama a anglicky.

A tak se naskýtá otázka, kdy začít u dětí s výukou cizího jazyka? Děti se učí rychle, ale těžko zatížit malé předškolní dítko tunou slovíček a výukou gramatiky a doufat, že nástupem do první třídy začne mluvit jako rodilý Angličan.

Pokud máte tu výhodu, že ovládáte cizí jazyk vy, začněte s pomalou výukou vy sami. Udělejte si jeden den v týdnu čas a mluvte na své děti daným jazykem, čtěte jim v něm pohádky a nenásilnou formou je učte poslouchat a znát význam slov, která říkáte. Nezalekněte se, máte-li  dvojjazyčné dítko, je období mezi třetím a čtvrtým rokem, kdy se zdá, že zaostává nejen v cizím jazyce, ale i v tom mateřském. Toto poměrně krátké období rychle odezní, nemusíte se obávat a nějak radikálně tuto situaci řešit.

Ideální je, když na tuto vaši výuku navážete vhodně vybranou mateřskou školkou. Já sama mám skvělé zkušenosti s jednou nadšenou paní učitelkou, která učí děti německy. Pravda, náš extrémně stydlivý drobek tvrdošíjně odmítá mluvit nejen německy, ale je úžasné, když vidíte ty prcky, kteří sotva mluví a oni sotva mluví německy.

Dalším způsobem vzdělávání je cizojazyčný kurz. Dítě si osvojí velkou slovní zásobu a ve chvíli, kdy bude muset zvládnout gramatiku, bude jazyku lépe rozumět. Ne na všech školách však k cizímu jazyku a jeho výuce přistupují správným způsobem. Proto dobře volte, pátrejte a piďte se po známých a kamarádech, kteří už zkušenosti mají, protože špatný přístup může pro dítě znamenat i celoživotní bariéru a nechuť učit se.

A jak jste na tom vy a vaše děti? Ovládáte cizí jazyky? Učíte je vaše děti? Žijete dlouhodobě v cizině? Jak zvládají vaše děti kromě toho cizího jazyka ten náš mateřský? Pochlubte se nám.

 

 

 

 
Reklama