Podle některých z nich je prý možné například přesně určit, jaké léky pacient právě užívá, co na něj působí z prostředí, v němž se pohybuje, či jakých chyb a prohřešků ve své výživě se dopustil. Zjistit je možno údajně i to, které minerály a těžké kovy a v jakém množství pronikly v několika posledních měsících do jeho těla. Na rozdíl od rozboru krve či moči, které samozřejmě mají také svoji vypovídací schopnost, vlasová analýza prozradí důležité informace nejen o současném zdravotním stavu nemocného, ale je schopna zahrnout i delší časový úsek. Díky tomu lze prý například vysledovat začátek právě probíhajícího onemocnění, spadající do doby, kdy se choroba ještě neprojevovala žádnými příznaky.
Pro vyšetření není třeba obětovat velké množství vlasů. Stačí několik odstřižků odebíraných na různých místech v zadní části hlavy, takže nikdo nic nepozná. Takovouto analýzu si samozřejmě - alespoň prozatím - nemůžeme provést doma v koupelně, ale prováději ji některé zahraniční specializované firmy.
Stanislava Jarolímková