Léčebná metoda, která využívá mikroklimatu podzemního prostředí. Tak by se dala ve zkratce popsat speleoterapie, která u nás rozhodně není převratnou novinkou. Byť se o ní tak často nemluví, slouží českým dětem ke zlepšení zdravotního stavu už od druhé poloviny minulého století. Jako oficiální klimatická léčebná metoda byla v tehdejším Československu uznána v roce 1985. U naprosté většiny dětí, které pobytem v jeskynních ozdravovnách projdou, poklesne podle šetření ozdravoven nejen míra nemocnosti, ale i celková spotřeba léků. Speleoterapie je totiž vhodná i při boji s alergiemi, astmatem nebo ekzémem.

64902cefda259blobid0.jpgFoto: Shutterstock

Jak speleoterapie funguje?

Kouzlo spočívá v jeskynním klimatu. Je celoročně stále, čisté - bez alergenů, mikrobů nebo prašných částic, má vysokou vzdušnou vlhkost s vysokým podílem lehkých iontů, působí zde aerosol obsahující prvky matečních hornin, geomagnetismus a také mírně zvýšená koncentrace radonu. Právě ten se podle odborníků z hlediska mechanismu účinku jeví jako nejvýznamnější faktor. A nejen tím, že ničí bakterie a viry. „Zodpovídá jednak za vysokou koncentraci lehkých iontů v ovzduší jeskyně a jednak má přímé účinky na buňky,“ vysvětlují lékaři z Dětské léčebny Ostrov u Macochy a jedním dechem i uklidňují, že expozice pacientů i personálu této mírné radioaktivitě je pravidelně monitorována a vyhodnocována. Nesmí totiž přesáhnout nejvyšší přípustné roční expoziční dávky. Takže neškodí, ale naopak pomáhá.

„Při opakovaných pobytech v jeskyni a dodržování léčebného plánu pozorujeme již od začátku používání této terapie celkové posílení imunity dětí. Netrpí tolik akutními respiračními infekcemi, bývají méně nemocné a nepotřebují tolik léků,“ říká primářka ostrovské dětské léčebny MUDr. Mgr. Hana Zmrzlá.

To potvrzuje i paní Barbora z Prahy, jejíž syn Matěj (11) léčebnu navštěvuje už sedm let: „Než jsme začali do jeskyně jezdit, syn měl až pět zápalů plic ročně. Co jezdíme na pobyty, onemocněl zápalem plic v uplynulých pěti letech pouze jednou a antibiotika potřebuje jen zřídka. Kromě toho našel v léčebně kamarády.“ Matěj má od narození astma, navíc trpí sníženou funkcí imunity a vrozenou vadou plic.

Opakované pobyty jsou vhodné proto, že podle evropských klinických zkušeností přetrvá léčebný efekt speleoterapie průměrně devět měsíců. „Pokud se infekce často opakují, pak i speleoterapie může patřit k možným a vhodným způsobům léčby a snižovat počty infekcí a nemocnost,“ potvrzuje MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR.

Cesta do ozdravovny vede přes lékaře

Doporučit dítě k ozdravnému pobytu v jeskyni může jeho ošetřující lékař - pediatr nebo alergolog. Pokud oprávněnost žádosti schválí revizní lékař, pak pojišťovna proplatí pobyt v plné výši. U dětí do šesti let dokonce i jejich doprovodu. Ten by však měl být schopen přizpůsobit se někdy i náročnějšímu programu.

Kromě několikahodinového denního pobytu v jeskyni vyplněného hrami a cvičením mají děti v léčebnách i další aktivity. „V našem pojetí představuje ozdravný pobyt ucelený komplex léčebných metod, kdy vlastní pobyt v podzemí je pouze jeho jednou součástí, kterou lze přirovnat k pobytu v jednom obrovském přírodním inhalatoriu. Hlavní důraz klademe na rehabilitačně-sportovní a rekondiční aktivity, které jsou umocněny jak vhodnými přírodními podmínkami, tak i přímým příznivým vlivem přesně dávkovaného pobytu v podzemním prostředí,“ uvádí například zdravotníci ze Sanatoria Edel ve slezských Zlatých Horách.

Zdroj informací: Speleoterapie, Dětská léčebna Ostrov u Macochy, Wikipedia

Čtěte také: