Dbát na preventivní prohlídky dětského zraku by měli rodiče nejen u dětí školou povinných, ale již u těch nejmenších. „Už u kojenců po půl roce věku by si rodiče měli všímat, zda dítě nešilhá nebo zda nějakým zvláštním způsobem nenaklání hlavu, když se dívá. Pokud něco takového pozorujeme nebo máme pocit, že dítě hůře vidí, je vždy vhodné navštívit očního lékaře,“ upozorňuje MUDr. Michaela Ratajová z Očního centra Praha, která se stará o dětský zrak rovněž v oční ambulanci MediPort Holešovice.

64f9c77598f40blobid0.png
 
Dětský zrak se postupně vyvíjí
 
U dětí se zrak vyvíjí postupně až do šesti sedmi let. Toto období je u dětí kritické nejen pro rozvoj zraku, ale vyvíjí se i koordinace obou očí, komunikace a spolupráce mezi okem a mozkem, která je podmínkou pro rozvoj prostorového vidění. Pokud mozek dostává z jednoho oka horší „obraz“ než z druhého, začne horší oko tlumit a vyvíjí se amblyopie (tupozrakost), která je již v dospělém věku neléčitelná.
 
„Základní preventivní oční vyšetření doporučujeme kolem třetího roku věku dítěte, kdy již dítě docela dobře spolupracuje, nechá se vyšetřit a změřit si dioptrie. Cílem tohoto vyšetření je zjistit, zda dítě nešilhá, vidí dobře a netrpí jakoukoli skrytou vadou, která by jinak zůstala nerozpoznána. Jestliže objevíme dioptrickou vadu nebo šilhání, můžeme je korigovat a léčit a předejít tak právě rozvoji tupozrakosti postiženého oka,“ vysvětluje paní doktorka Ratajová.
 
U menších dětí se většinou vyskytuje dalekozrakost (hypermetropie) neboli plusové dioptrické vady, které se řeší brýlemi. Postupným růstem oka pak dítě může z této vady vyrůst.
 
Mezi častou oční vadu u malých dětí patří šilhání neboli strabismus. Nejedná se přitom jen o estetický problém, ale při šilhání nedokážou oči pracovat synchronizovaně (nedívají se souběžně), ale jedno nebo i obě se dívají jiným směrem. Mozek pak dostává dva různé obrazy a vzniká dvojité vidění. Aby tomuto stavu mozek předešel, dochází k tlumení obrazu ze šilhajícího (slabšího) oka a při déletrvajícím stavu k rozvoji tupozrakosti.

64f9c781337c7obrazek.png

Ve školním věku se objevuje krátkozrakost
 
„Před nástupem do školy je ideální podstoupit s nastávajícím prvňáčkem vyšetření zraku a změření dioptrií u očního specialisty. Budete tak mít jistotu, že uvidí správně na tabuli a nebude mít start ve škole zbytečně ztížen jakoukoliv skrytou oční vadou, ať už dalekozrakostí, krátkozrakostí, nebo třeba astigmatismem. Děti často umějí určité dioptrie doostřit, případně si ani neuvědomují, že nevidí dobře, neboť nemají srovnání s tím, že by mohly vidět lépe,“ popisuje paní doktorka Ratajová.

Růstem oka a jeho prodlužováním narůstají dioptrie na dálku a ve školním věku a u adolescentů se pak již spíše objevuje krátkozrakost (myopie), kdy oko vidí dobře na blízko, ale na dálku je vidění rozostřené. Tato oční vada se řeší brýlemi, u starších dětí případně i kontaktními čočkami.
 
Děti také mohou trpět astigmatismem. Jedná se o cylindrickou vadu, která je způsobena nepravidelným zakřivením rohovky, příp. i čočky. Astigmatismus ovlivňuje vidění na všechny vzdálenosti, může ovlivňovat prostorové vnímání a rozlišování některých písmem a číslic. Tato vada se řeší brýlemi s tzv. cylindry, příp. kontaktními čočkami.

 64f9c75a2c529obrazek.png
Oční vady tedy mohou mít u dětí nejen významný vliv na jejich výkon ve škole, ale ztěžují jim život celkově. Objednáním na preventivní vyšetření na začátku školy – nebo i kdykoliv později – můžete této zbytečné zátěži předejít.
 
MUDr. Michaela RATAJOVÁ
Odborný oční lékař Očního centra Praha

64f9c7d7d41c5blobid0.png

  • Vystudovala Lékařskou fakultu v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2013 absolvovala studium anglického jazyka na European School of English v St. Julians.
  • Absolvovala stáž na očním oddělení FN Hradec Králové a další odborné stáže ve FN Hradec Králové, v Oblastní nemocnici Trutnov a v Nemocnici Havlíčkův Brod. V roce 2021 absolvovala odbornou stáž na oftalmologické klinice FNKV (všeobecná ambulance, lůžkové oddělení, asistence u operací).
  • Od roku 2017 působí jako odborný oční lékař v Očním centru Praha. Od roku 2022 zároveň působí i v rámci sítě očních ambulancí MediPort, kde se věnuje dětské oční péči.
  • Zaměřuje se na dětskou oftalmologii. Dále se věnuje komplexní oční péči dospělých, před- a pooperační péči u operací šedého zákalu a vykonává laserové zákroky odstraňující šedý zákal. Participuje na mezinárodních klinických studiích v souvislosti s vývojem nitroočních implantátů.
     
Reklama