Spánkovou apnoí trpí lidé všech věkových skupin. Ve střední věkové skupině se spánková apnoe vyskytuje u 4 % mužů a 2 % žen (podle údajů z oddělení ORL v Mladé Boleslavi). Nejvíce jsou ohroženi jedinci s nadváhou, zvýšenou denní únavností, vysokým tlakem krve, popřípadě nějakou abnormalitou nosu, krku i dalších částí horních cest dýchacích.

Poprvé byla tato porucha spánku popsána v roce 1965 jako porucha dýchání, která je typická krátkým přerušením dýchání během spánku. V současné době diagnostikujeme dva typy - centrální a obstrukční. Vzácnější je typ centrální, ten je charakterizován vysíláním chybných signálů  k dýchání mozkem dýchacím svalům. Obstrukční typ vznikne, pokud vzduch nemůže proudit do dýchacích cest i přes mocné nádechy člověka. Právě v těchto pauzách vzniká spánková apnoe. Možným a nebezpečným z projevů tohoto onemocnění je dušení. Právě proto je spánková apnoe velmi nebezpečná a je důležité ji včas rozpoznat a zahájit léčbu. Často může být tato porucha spojena s infarktem myokardu, poruchami srdečního rytmu, vysokým krevním tlakem a mozkovou mrtvicí.

Poruchy spánku se zkoumají v tzv. "spánkových laboratořích", které jsou většinou součástí otorhinolaryngologického oddělení nemocnic (nosní, ušní, krční) a jsou vybaveny somnografem. To je přístroj, který zkoumá řadu tělesných funkcí ve spánku metodami, jako jsou: elektroencefalografie (EEG), elektromyografie (EMG - pohyb svalů), elektrokardiografie (EKG), elektrookulografie (EOG - pohyb očních víček), saturace krve kyslíkem (SaO2), pohyb těla, poloha těla, dechová aktivita.

A jak spánkovou apnoi léčit?  Léčbu stanoví lékař ORL na základě somnografického vyšetření. Léčba farmaky je neúčinná. Mnohdy postačí změnit jen životní styl, omezit alkohol, tabák, prášky na spaní, a pokud trpíme nadváhou, tak stačí zhubnout. Někdy může chrápání pomoci odstranit kyslík, ale ten nezabrání spánkové apnoi.

Léčba spánkové apnoe může být invazivní (chirurgické řešení) nebo v závažných případech je pacientům doporučeno spát s přístrojem, který trvale udržuje pozitivní přetlak v dýchacích cestách (spaní s maskou přes nos a ústa). U lehkých forem obstrukční spánkové apnoe se používají chirurgické zákroky, které vedou k rozšíření dýchacích cest.

Jsou to: odstranění polypů nosu, srovnání nosní přepážky, u dětí odstranění nosní mandle, u dospělých krční mandle.

Mnohdy je nutné tyto zákroky kombinovat, než dojde ke zlepšení a úlevě pacienta. Zvláštní invazivní léčbou je uvulopharyngopalatoplastika (odstranění krčních mandlí, části měkkého patra a patrového čípku). Tato léčba je velmi účinná, u pacientů se spánkovou apnoí je to až 50 % a u pacientů, kteří prostě jen chrápou, je to až 90 %.

Máte-li ve svém okolí někoho, kdo vám nedopřeje klidný spánek, zkuste ho přemluvit, aby kontaktoval nejbližší ORL ordinaci, tam mu poradí, kde si nechat udělat somnografii. Možná mu tím zachráníte život.