5aeb17699cf4eobrazek.png
Kdo se může touto nemocí nakazit a jak se nákaza přenáší?

Nakazit se může každý, kdo není očkován (děti před termínem očkování, dosud neočkovaní) nebo s nízkou reakcí po očkování (ať už ihned po očkování nebo po desetiletích „zapomenutím“ naší imunity). Nakazit se nemůže ten, kdo onemocnění prodělal (někdy se však může plést, jakou nemoc s výsevem jsme v dětství prodělali).

Jaké riziko představují spalničky pro děti a jaké pro dospělé?

Spalničky mají průběh velmi podobný chřipce, tedy schvácenost, vysoké horečky, vodnatá rýma a kašel. Obtíže trvají cca 5 dní a pak se objeví výsev skvrn, nejprve a hlavě a pak se šířících dolů na trup a končetiny. Výsev nesvědí. Častější komplikací bývají záněty spojivek, středního ucha nebo průdušek, vzácně zánět mozku.

Pokud pacient byl, jako já, očkován, může se projev upravovat. Chybí například zánět spojivek, skvrny v ústech a výsev skvrn může být výrazně mírnější. Také se dá očekávat menší výskyt komplikací. U dětí rozhoduje, zda jsou ještě kojené (matky předávají dětem protilátky skrze mléko) nebo ne. Jsou pro tuto nemoc ti nejohrozenější. Vzhledem k vyšší kvalitě zdravotní péče (dohled nad dětmi ještě před onemocněním) a dostupnosti základních léků (Paralen, sprej do nosu atd.) je průběh spíše nekomplikovaný. Bohužel, jistí si můžeme být až „po“.

Pokud jsme očkovaní, je možné se nakazit?

Nemůžete, pokud si vaše imunita na očkování „pamatuje“. Jistotu dá pouze kontrola protilátek z krve.

Jak dlouho chrání organismus povinná vakcína z dětství?

Mou sestřičku v ambulanci chrání do dnes. Mě již nechránilo. Bohužel je to tedy individuální.

Dá se zjistit, zda máme dost protilátek? Existuje nějaký krevní test?

Ano, lze. Odběr se pro pacienta nijak neliší od jiného odběru, snad jen, že není třeba lačnit před odběrem.

Jakým způsobem se dá zrealizovat? Je k tomu potřeba doporučení lékaře?

Pokud se domníváte, že jste mohly být v kontaktu s někým nakaženým (a dosud jste nebyly kontaktování hygienickou stanicí) je potřeba zajít k praktickému lékaři. Pozor - ne, pokud již u vás probíhá (tedy byly jste v kontaktu a již máte zmíněné obtíže), pak je třeba vyrazit přímo na infekční kliniku nemocnice Na Bulovce. Praktický lékař vás pak ohlásí na hygienickou stanici ke stanovení karantény, dokud nebudou výsledky odběrů. Pokud je odběr negativní (nejsou přítomna žádné protilátky je karanténa 3 týdny).
Pokud jste nebyly v kontaktu s nemocným, je odběr možný i tak, ale v režimu samoplátce. Stačí přijít na vám nejbližší odběrové pracoviště SYNLAB, kde vám test provedou v cenové relaci cca 400 Kč.

V případě, že je protilátek málo nebo nejsou žádné, je dobré se očkovat?

Ano, určitě očkování doporučuji.

Na naše otázky ohledně spalniček odpovídal praktický lékař MUDr. Daniel Dvořák s.r.o. Budějovická 1126/9, Praha 4, děkujeme mu za odpovědi.

Na otázku, jaká je momentální situace ohledně spalniček, jsme se obrátili na SYNLAB, společnost, která poskytuje komplexní služby v oblasti laboratorních vyšetření. Zajišťuje provoz vlastních odběrových pracovišť a laboratoří v celé ČR a také svoz materiálu z nemocnic či od praktických i odborných lékařů nebo ambulancí. Poskytuje okamžité doručení výsledků vyšetření lékaři nebo pacientovi, i potřebné odborné poradenství.

„V naší laboratoři SYNLAB sledujeme pozitivní záchyty spalniček, které neprodleně hlásíme příslušné hygienické stanici,“ říká k aktuální situaci Ing. Anabela Čížková, vedoucí laboratoře SYNLAB v pražské Jankovcově ulici. „Počet požadavků na vyšetření se významně zvyšuje.“ Jen pro srovnání: v letošním roce od ledna do března bylo v této laboratoři evidováno 58 případů výskytu spalniček. V loňském čtvrtletí byly hlášeny pouhé dva případy. Jako řešení se nabízí vyšší spolehlivá informovanost a aktivní zájem o zdraví a prevenci. V současné době vyšetřujeme testy denně! Každý výsledek je komentovaný.

Pokud si chcete ověřit, zda máte v krvi dostatečnou hladinu protilátek proti této nemoci a nepotřebujete přeočkovat, stačí navštívit jakékoli odběrové pracoviště SYNLAB. Cena tohoto vyšetření je cca 400 Kč.
 

Spalničky (measles) – základní fakta o onemocnění

  • Příznaky onemocnění spalničkami jsou: horečnatý stav s generalizovaným exantémem (vyrážkou) trvajícím déle než 3 dny, přibližně 4 dny před vyrážkou jsou přítomny katarální příznaky, tj. teplota nad 38°C a jeden nebo více z následujících příznaků: kašel, rýma, Koplikovy skvrny na bukální sliznici v ústech (světlé tečky se zarudlým okolím), zánět spojivek a typický vzhled obličeje „facies morbillosa“ – obličej uplakaného dítěte. Exantém je červenofialový, obvykle začíná na záhlaví nebo za ušima, do 4 dnů exantémgeneralizuje - přechází na obličej, krk, břicho a končetiny, k ústupu vyrážky dochází postupně ve stejném pořadí, tedy od hlavy po trup a končetiny. Komplikací spalniček může být zápal plic, zánět středního ucha nebo postižení centrálního nervového systému.
  • Původce onemocnění: virus spalniček.
  • Zdroj onemocnění: zdrojem je výlučně nemocný člověk.
  • Inkubační doba: obvykle trvá 7 až 21 dnů.
  • Období nakažlivosti: začíná den před začátkem prodromálních příznaků, obvykle 4 dny před objevením se vyrážky, a končí do čtyř dnů po vzniku exantému; prožití onemocnění spalničkami zanechává celoživotní imunitu.

Přenos:
Spalničky patří mezi nejvíce nakažlivé infekce, velmi snadno se šíří vzdušnou cestou; k přenosu dochází kapénkami od nemocných osob, vzácně i vzduchem nebo bezprostředně kontaminovanými předměty. K šíření onemocnění napomáhá i existence nenaočkovaných skupin osob, u kterých nebylo dosaženo minimálně 95% proočkovanosti dvěma dávkami vakcíny proti spalničkám, která je nezbytná k dosažení tzv. kolektivní imunity. Dojde-li k nahromadění takovýchto skupin osob v určitém kolektivu nebo regionu, vznikají vhodné podmínky pro šíření viru v populaci, případně pro vznik epidemie.
Opatření a terapie: očkování je jediným preventivním opatřením.
V případě onemocnění je povinná izolace nemocného po dobu 7 dnů po objevení se exantému (dle přílohy č. 2 vyhl. č. 306/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Terapie u nekomplikovaného průběhu onemocnění je symptomatická, tj. klid na lůžku, snižování teploty, dostatek tekutin. Komplikované průběhy s bakteriální superinfekcí vyžadují léčbu antibiotiky, nejzávažnější průběhy až léčbu na jednotce intenzivní péče. Pokud máte podezření na onemocnění spalničkami, je nutná i vzájemná ohleduplnost k ostatním - zůstaňte doma a nešiřte tak onemocnění dále. Kontaktujte svého lékaře a dále postupujte podle jeho pokynů.
Zdroj: Oddělení epidemiologie infekčních nemocí
Centrum epidemiologie a mikrobiologie
Státní zdravotní ústav

Uložit

Uložit

Uložit

Reklama