DÝCHACÍ CVIKY
Následující cvičení pomůže nastávajícím maminkám nacvičit si správnou techniku dýchání, kterou budou potřebovat při porodu. Hlavní dýchací sval - bránice - odděluje břišní a hrudní dutinu. Při dýchání se chová jako "píst", tzn. že pří nádechu klesá dolů, stlačuje útrobní orgány a dotýká se horní části dělohy, čímž umožňuje zvětšení objemu hrudníku. Při výdechu naopak stoupá vzhůru. Při intenzivním, hlubokém dýchání je rozsah jejího pohybu až 7 cm. Hluboké dýchání budete při porodu používat mezi stahy. Zrychlené "psí" dýchání použijete při kontrakcích, kdy je nutné co nejvíce uvolnit břišní svaly a bránici udržovat ve zvýšené poloze.

1. výchozí poloha (VP): leh na zádech, pokrčte nohy v kolenou, dlaně zlehka položte na bříško
Cvičení: Zhluboka se nadechněte do břicha tak, aby se vám břišní stěna pod dlaněmi zvedla. Po krátkém zadržení dechu následuje hluboký výdech, břišní stěna volně klesá. Nádech i výdech se snažte postupně prodlužovat.

2. VP: leh na zádech, pokrčte nohy v kolenou, dlaně zlehka položte pod klíční kosti
Cvičení: Velmi rychle a krátce se nadechněte a okamžitě rychle krátce vydechněte. Nádech i výdech musí být pouze povrchní, umístěný "pod dlaně" pouze do horní části hrudníku. Cvičit můžete i ve stoji rozkročném v mírném předklonu. Dlaň jedné ruky položte na horní část hrudníku, druhou na bříško.

3. VP: leh na zádech, pokrčte nohy v kolenou
Cvičení: Proveďte hluboký nádech a výdech. Znovu se zhluboka nadechněte a zadržte dech alespoň na 20 sekund. Výdrž postupně prodlužujte až na 60 sekund (doba jedné děložní kontrakce). Pokud nezvládnete zadržet dech na celou minutu, proveďte tzv. přivdechnutí. Bez předchozího vydechnutí krátce a rychle přivdechněte a znovu zadržte dech.

PORODNÍ POLOHA
Výchozí poloha: leh
Cvičení: Uchopte oběma rukama pokrčené dolní končetiny pod koleny, přitáhněte bradu na hrudník až se zvedne hlava od podložky. Kolena přitahujte do šíře k ramenům. Zvládnete-li samostatně zadržení dechu i porodní polohu, začněte i s nácvikem zadržení dechu v této ztížené pozici. Po nádechu zadržte dech a přitáhněte bradu na hrudník. Přivdechnutí provádějte za současného záklonu, po něm opět bradu přitáhněte k hrudníku.

RELAXACE
Výchozí poloha: leh na levém boku, hlavu položte na levou paži, pravou ruku položte na bříško, nohy mírně pokrčte
Cvičení: Odpočívejte - se zavřenýma očima pokud je vám to příjemné -v této poloze. Soustřeďte se na dýchání do bříška.

Blanka Beránková