Když Česká televize v neděli 11. ledna 1987 odvysílala první díl nového cestovatelského magazínu, nikdo si nedovedl ani představit, že jeho cesta bude trvat dvacet let – a to se ještě ani zdaleka neblíží ke konci. Pořad už od začátku vzbudil velký zájem a nebylo divu, šlo o jeden z mála barevných ostrůvků v šedi tehdejšího TV vysílání, okénko do kapitalistického světa. I když občas bylo nutné udělat „úlitbu bohům“ a zkritizovat nešvary buržoazní společnosti, pořad se nikdy doopravdy neztrapnil. Změna poměrů po roce 1989 znamenala změnu pojetí, ve kterém se hlavním zdrojem materiálů staly příspěvky rozsáhlé sítě externistů i zahraničních zpravodajů.

 

  

 

 

 

Kulaté narozeniny svého hýčkaného dítka oslavila ČT vydáním jeho knižní podoby, která obsahuje čtyřicet knižně zpracovaných reportáží. Knížka se zastaví na každém z kontinentů a nabídne pestrou směsici témat – od přírody a památek, přes vědu a technologii až k životnímu stylu, zarámovanou příslušnými geografickými a historickými daty. Na práci pro Objektiv vzpomínají klíčoví reportéři pořadu, zájemci o zákulisí televizní techniky se dozvědí zajímavosti o tzv. virtuálním studiu.

 

Pěkně vypravená kniha v pevné vazbě má 176 stran a stojí 299,- Kč. Vy ji ale můžete získat zadarmo – když správně odpovíte na následujících pět cestovatelských otázek a budete mít štěstí při losování!

Soutěž o knihu „Objektiv má 20 let“ začíná dnes v 8 hodin ráno a končí o půlnoci. Svoje odpovědi nepište pod tento článek (fakt ne, plííís!!!), ale do TOHOTO OKÉNKA. Jako vždy vás systém pustí jen jednou, odpovědi si proto pořádně promyslete a napište je všechny najednou.

 

Tak, to je snad všechno a tady už jsou soutěžní otázky. Všechny pocházejí z knížky, o kterou tu běží, správné odpovědi v ní tedy lze najít.

 

1) Která země je považovaná za pravlast kávy?

 

2) Ve kterém městě je jediné muzeum čertů na světě?

 

3) Jaký je rozdíl mezi diamantem a briliantem?

 

4) Ve kterém roce byl znovu otevřen zničený Starý most v bosensko-chorvatském Mostaru, symbol usmíření?

 

5) Co znamená v jazyce starých Mayů název města Cancún, vyhlášeného letoviska v mexickém Yucatanu?