Unie porodních asistentek (UNIPA) ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AV ČR vyhlašuje veřejnou soutěž o NOVÉ SLOVO. Jaké? Odpovídá paní Dagmar Suchá, prezidentka UNIPA.

 

Porodní asistentky vedou porod, přesto má jejich povolání v názvu slovo asistentka. To by možná nebyl až takový problém, kdyby bylo chápáno správně – ta, která provází ženu porodem a asistuje jejímu děťátku při příchodu na svět. Časem ale došlo ke změně jeho chápání – porodní asistentka je vnímání více jako žena, jež asistuje lékaři, muži.

 

Z jaké potřeby vychází touha najít pro práci porodní asistentky nový název?

Slovo porodní asistentka se totiž postupem času stalo dvojvýznamovým slovem. Pomalým přesunem porodů do nemocnic, porodnic ve 20. letech minulého století se tento výraz začal užívat ve vztahu k porodním bábám. Jak se změnila doba, vznikla potřeba, aby při porodu pomáhaly kvalifikované odborné pomocnice - těm se od 2. pol. 19. století říkalo porodní pomocnice. A abychom to měli ještě zajímavější, začátkem 70. let 20. století jsme ji přejmenovali na ženskou sestru a její práci porodní asistentky rozšířili o péči o gynekologicky nemocné ženy.

Silnou medikalizací porodů, a tím pádem předáním porodů do rukou lékaře, je význam slova porodní asistentka chápán jako zdravotní sestra, která asistuje lékaři, a zastiňuje pravý význam slova: ta, která pomáhá ženě při porodu. Tento trend i nadále ve společnosti přetrvává. Pak dochází k situacím, kdy porodní asistentky musí vysvětlovat nejen na úřadech a státních institucích, kdo vlastně porodní asistentka je, ale také laické veřejnosti, která hlavně péči porodní asistentky potřebuje. 

 

Hledáte slovo pro nové, samostatné porodní asistentky – kdo jsou tyto ženy?

Porodní asistentka byla vždy samostatná. Jen jsme si její samostatnost vykládali po svém a přisuzovali a odebírali kompetence, které jí buď nepříslušely, a nebo jsme se domnívali, že jí nepatří. Dokonce i kompetence, které jí přísluší podle směrnice EU 80/155/EHS, zákona 96/2004 a vyhlášky 424/2004 jsou mnohdy vysvětlovány nejrůznějšími způsoby.

Porodní asistentka je vzdělaná, sebevědomá a zodpovědná žena, která samostatně poskytuje péči těhotné ženě, rodičce a pečuje o ženu po porodu. S touto prací mnohdy souvisí i sociální šetření v rodině ženy. Tím přispívá ke zlepšení životních podmínek žen, matek a jejich dětí.

 

Co má nové hledané slovo vystihovat?

Respektovaný porod potřebuje i respektované porodní asistentky! Kompetentní, zkušená a moudrá, žena, která ví, jak se rodí.

 

 

 

Důležité informace o zadání

 

UNIPA pod záštitou UJČ AV ČR hledá nové pojmenování pro nové, samostatné porodní asistentky, pokud možno jednoslovné.

 

První kolo – návrhové – se koná od 5. května do 30. listopadu 2006.

Druhé kolo – hlasovací – proběhne od 1. prosince do 31. března 2007.

 

Bude vybráno deset autorů finálních návrhů, ti obdrží věcné ceny.

 

Návrhy zasílejte na unipa@unipa.cz

 

Více informací o zadání zde: http://www.unipa.cz/akce/index.htm

Reklama