Petr, Jana a Pavel studují na univerzitě. Každý z nich má zapsány dva z následujících předmětů: anglická literatura, fyzika, strojnictví, chemie, matematika a francouzština.

Dále víme, že:
- Student fyziky bydlí se studentem chemie.
- Student chemie potkává Petra i studenta matematiky v menze.
- Pavel je mladší než Jana, ale starší než student literatury.
- Student fyziky dluží 500 Kč matematikovi.
- Jana by raději studovala matematiku místo francouzštiny.
- Student literatury požádal strojaře o opravu auta.

Které předměty každý z nich studuje?

Myslím, že k zadání netřeba dalšího vysvětlování. Podobné úlohy známe už ze základní školy. :-)
Soutěž začíná právě teď a končí zítra v 9.00. Správné odpovědi pište DO TOHOTO OKNA, nikoli pod článek!
Hrajete o knížku Příběhy a úkoly pro chytré děti, která si klade za cíl rozvíjet u nejmenších dětí zájem o čtení, trénovat je v práci s textem a využívání slovní zásoby. Autorka Markéta Breníková. :-)

 

 

Reklama