Pět z vás, které z nabídky vyberou správné odpovědi, vyhrají dárkové balíčky s kosmetikou. Výsledky soutěže vyhlásíme v pondělí ve dvanáct hodin. Hodně štěstí!   

 

 

bilirubin         a) žlučové barvivo

                      b) světlý drahokam

                      c) jedovatý kaštan

 

jašmak           a) orientální pokrm z ořechů
                      
b)  tanec

                      c)  závoj, obvykle černý, jímž si muslimské ženy zakrývají obličej


mudra             a) tchyně (nářečně)
                       
b) symbolické gesto vyjadřující citový stav nebo sloužící jako poznávací znamení
                      
c) neuznaný výraz pro lékařku

 

osteoid           a) kosmické těleso menší než asteroid
                      
b) novotvar na kloubu

                       c) nezpevněná kostní tkáň

 

repudiace        a) úprava půdních prostor
                       
b) ztráta základních instinktů
                       
c) jednostranné odmítnutí platnosti státních dluhů

 

sakrárium          a) jímka v podlaze blízko hlavního oltáře nebo nádoba sloužící k vylévání vody
                           při náboženském obřadu 
                                   

                        b) sklad v kostele

                        c)  schránka na pozůstatky svatých

 

 vokabulář        a) skříň na slovník
                        
b) název středověkých slovníků, seznam, soupis, slovník
                        
c) krajový název pro očního lékaře 

 

zarzuela          a) bájná země
                       
b) španělská lidová zpěvohra
                       
c) druh květiny, podobné leknínu 

zambo             a) původně zamýšlený bratr Ramba (později vypuštěný ze scénáře)
                       
b) africký rituální pokrm ze sloních žláz
                       
c) míšenec Číňana s Indiánkou nebo Indiána s Číňankou

 

žabot               a) krajková ozdoba šatů kolem krku
                       
b) termín pro kvákání, užívaný na Slovácku
                       
c) pohádková postava (synovec vodníka)

 

Správné odpovědi pište ZDE

Reklama