Milé soutěž-inky,
v dnešní soutěži si budete moci ověřit své znalosti z oblasti fauny.
Vaším úkolem bude určit správnou odpověď a, b nebo c a s číslem otázky ji zapsat SEM

Cena je opravdu hodnotná. Hrajete o 6kg pracího prášku Palmex, 1l Perwolu a 1l Silanu.
To stojí za trochu námahy, ne?
Zde jsou otázky:

1-Který ostrov je domovem lemurů?
a/ Fidži b/Mauricius c/Madagaskar

2-Kteří z těchto živočichů nemají larvy?
a/krabi b/ žáby c/ ještěrky

3-Který z následujících živočichů není pták?
a/tarbík b/bulbul c/ luňák

4-Který živočich nepatří mezi hmyz?
a/blecha b/ veš c/klíště

5-Který medvěd je největší?
a/grizzly b/ lední c/hnědý

6-Kolik končetin má humr?
a/šest b/ osm c/ deset

7-Který z těchto savců má nejdelší jazyk?
a/ slon b/klokan  c/ žirafa

8- Co zanmená rhinocerus?
a/vydělaná kůže b/nosorožec c/ nosní roh

9-Termit je příbuzný
a/ švábů b/mravenců c/tesaříků

Kolik máte času?
Od 11:45 dnes do 9:45 zítra

Reklama