Nakladatelství Fragment vyhlašuje literární soutěž pro školy a jejich žáky na téma „spící spravedlnost“. Slohové práce studentů pátých až osmých tříd mohou jejich učitelé zasílat na adresu nakladatelství do 30. listopadu 2012. Dva nejlepší autoři z každé věkové kategorie získají řadu hodnotných knih pro sebe i knihovny svých škol. Slavnostní předání cen proběhne v lednu 2013 v prostorách Ústavního soudu v Brně za přítomnosti jeho předsedy Pavla Rychetského.

„Děti se mohou inspirovat svým okolím, co se jim stalo nespravedlivého, co se jim nelíbí a co nepovažují za férové jednání. Cílem soutěže je zábavnou formou zapojit děti do diskuse na podnětné téma,“ prohlásil Pavel Nýč, spolumajitel Nakladatelství Fragment, které soutěž vyhlásilo u příležitosti vydání druhého dílu románové trilogie Spící spravedlnost. Zúčastnit se mohou žáci pátých, šestých, sedmých a osmých tříd. Děti v soutěži zastupuje učitel, který úkol zadá v rámci své výuky a následně vybere maximálně jedno nejpovedenější dílo z každého ročníku, které zašle do nakladatelství.

fragment

„Na tomto projektu považuji za mimořádně zajímavé a přínosné, že činí z dětského pohledu na spravedlnost celospolečenské téma,“ uvedl předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, který nad soutěží převzal záštitu. Dětem pak v dopise mimo jiné vzkázal: „Možná mi nebudete věřit, ale do určité míry se o spravedlnosti může psát mnohem snáze vám než mně. Od přirozené dětské a lidské touhy po spravedlnosti k právnímu státu vede totiž ještě dlouhá cesta. Vy stojíte na jejím začátku. Nenechte se odradit tím, že ne vždy se spravedlnosti daří. A nedejte se ani svést k příliš zjednodušeným nebo tvrdým soudům.“

Jediným kritériem, které kromě daného tématu musí soutěžní práce splňovat, je maximální rozsah tří strany. Konečného vyhodnocení se ujme tříčlenná porota složená z autora knihy Spící spravedlnost Martina Vopěnky a dvou zástupců Nakladatelství Fragment. Výsledky soutěže budou uveřejněny 10. ledna 2013 na www.spicispravedlnost.cz, slavnostní předání cen a čestných diplomů z rukou Pavla Rychetského proběhne následně v budově Ústavního soudu ČR v Brně.

Každý vítěz obdrží knihy z produkce Nakladatelství Fragment dle vlastního výběru v hodnotě 2000 korun. Škola, za kterou byl žák přihlášen, získá do své knihovny tituly z produkce Nakladatelství Fragment dle vlastního výběru v hodnotě 5000 korun.

Informace o soutěži Spící spravedlnost:

Termín příjmu soutěžních prací: 10. 9. - 30. 11. 2012
Maximální rozsah textu: 3 strany
Kam soutěžní práce zasílat: na e-mailovou adresu l.dvorakova@fragment.cz nebo na adresu Nakladatelství Fragment, s.r.o., Pujmanové 1221/4, Praha 4, PSČ 140 00, heslo „Spící spravedlnost“

Více informací na www.spicispravedlnost.cz

Zdroj: tisková zpráva

Reklama