23. září roku 1526, tedy před čtyřmi sty osmdesáti jedna lety, byl zemským sněmem jednomyslně zvolen Ferdinanda I. Habsburský českým králem. Začala tak téměř čtyřsetletá vláda Habsburků, provázená nesplněnými sliby, utužováním absolutismu a rekatolizací, ale také rozvojem školství a státní správy, zlepšením dopravní sítě a řadou další zisků i ztrát.

Ferdinand sám byl také arcivévodou rakouským, od roku 1526 králem uherským, od roku 1531 králem německým a od roku 1556 císařem římským. Se svou ženou, uherskou princeznou Annou Jagellonskou, zplodil patnáct dětí. A podle některých teorií proniklo právě skrze něj a jeho potomky dědičné šílenství jeho matky, španělské infantky Jany Šílené.

Teď však naše povídání o Habsburcích ukončíme a vrhneme se na SOUTĚŽ!!!

Ve článcích (nikoliv v novinkách) dnešního vydání pro Vás schovám pět obrazů členů habsburské rodiny. Vaším úkolem je obrazy najít a do tohoto odkazu (klikni) - ne pod tuto novinku nebo pod články!!! – napsat názvy článků a jaký Habsburk se v nich skrývá. Odpovědi pište všechny najednou. Obrázky v této novince se nepočítají!

Obrazy budou označeny „soutěž Taft“, a to bude také cena pro vylosovanou vítězku – pěnové tužidlo pro objem účesu Taft Volume Power.

Obrázky se objeví do 12:30 a od té chvíle také můžete soutěžit. Soutěž skončí v 10:00 zítra a pak vyhlásíme jméno vítězky.

Hodně štěstí!

Reklama