Každý z nás, kdo celý život nežije v rodinném domku na samotě u lesa, pravděpodobně zažil okamžik slastného rozjímání a následného brutálního vytržení ze snění hlukem vtíravého bagru, sekačky, cirkulárky, vrtačky, jekotu u sousedů  a podobně. Málokdo z nás si asi v takovém okamžiku dokázal říci: "Vždyť ještě není noční klid, tak si může dotyčný dělat co chce." Spíše nám stoupne tep a někdo jen ve své hlavě, jiný nahlas řekne z plných plic, co si o dotyčném a jeho činnosti myslí.

 

Jan je domácím kutilem. Je plně časově vytížen prací a na kutilství má čas pouze v době, kdy je spolu s ním celý panelák doma. Jan je také milující manžel a jeho žena má svou jistou představu o tom, jak má vypadat jejich společný byt. Tu představu si tak jednou za dva měsíce upravuje, což znamená o víkendu přestavět celý byt. Přešoupat skříně, převrtat poličky, sádrovat apod.

 

Možná si myslíte, že přeháníme, ale je to tak. Kvůli tomu však má velký problém se sousedy. Pokud totiž o víkendech nechce jen přestavovat byt, a  aby měl doma klid a pravidelný sex, musí dodělávat úpravy přes týden. Ale domů se běžně vrací až kolem šesté, a než se nají a odpočine si, je osm večer.

 

Když pak začne vrtat díru do zdi, seběhnou se na něj sousedé a začnou mu nadávat. On se však brání, že noční klid začíná až ve 22.00 a že nic neporušuje. Taky se svou pracovní činností přesně úderem desáté končí. Dušuje se sice, že nevrtá schválně, ale dle plamínku v očích v době, kdy o tom mluví, se mu dá těžko věřit, že si sem tam nevrtne jen tak pro radost, jen aby sousedy trošku probral z letargie.

 

Celý konflikt se vyhrotil natolik, že sousedé na něj zavolali i městskou policii. Samozřejmě se tím nic nevyřešilo a konflikt se ještě hrotí dále.

 

Asi máme všichni stejný pocit. Jan se kvůli klidu v rodině dopouští obtěžování sousedů. Připodotýkám, že jsou stále bezdětní, takže svá robátka nebudí. Ale jak je to z pohledu práva?

 

JUDr. Daniel Šplíchal z advokátní kanceláře (http://www.judrsplichal.cz/obcanske_pravo.php) věnující se mimo jiné i problematice občanského práva k tomu magazínu Žena-in.cz řekl:

 

"Takovou situaci je třeba posuzovat individuálně, podle okolností daného případu. Jde o občanskoprávní sousedské vztahy, v nichž vždy platí, že každý se musí chovat tak, aby bez právního důvodu nezasahoval do práv a oprávněných zájmů jiných a aby se nechoval v rozporu s dobrými mravy. Tak to stanoví občanský zákoník v ustanovení § 3.  Kromě toho tato problematika je obsažena v podrobnější úpravě § 127 odst. 1 občanského zákoníku, který stanoví, že se vlastník věci musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. V citovaném ustanovení je obsaženo množství příkladů, co je zakázáno (např. obtěžovat hlukem, prachem, kouřem, plyny, parami, atd.).
V posuzovaném případě jde o obtěžování hlukem a z tohoto hlediska není ani tak směrodatné, zda k tomu dochází v době denního provozu anebo v noční době, kdy je obecně vžitá představa nočního klidu. Jestliže se dotyčný soused chová tak, že bez ohledu na ostatní stále provozuje hlučnou činnost, ať již vrtáním do zdi nebo klepáním kladívkem, bylo by namístě upozornit ho nejprve na jeho povinnosti podle zákona, a pro případ, že neomezí svoji činnost na míru přiměřenou, lze se domáhat u soudu v občanskoprávním řízení zjednání nápravy."

 

A co vy? máte nějakou zkušenost s hlukem od sousedů?

A jak jste to vyřešili?