Také vám připadá věta v názvu článku absurdní, nebo jste si už zvykly? Musím se přiznat, že já se s tímto postojem moderní společnosti pořád smířit nemůžu. A co že jde?

Sex od dvanácti, manželství od osmnácti
Prohlédneme-li si zákoník České republiky, seznáme, že zatímco pohlavní život může jedinec zahájit už v patnáctém roce života – a diskutuje se i o snížení této hranice na čtrnáct, někteří politici dokonce navrhují dvanáct let, do svazku manželského lze vstoupit až od osmnácti let. Jistě, pro ty, kteří přece jen touží po manželství dříve, je zde možnost získat povolení soudu a uzavřít sňatek už v šestnácti letech, stejně nám však zůstává jeden rok, kdy mohou mladí – a nejen mezi sebou, ale i s osobami mnohem staršími - beztrestně souložit, uzavřít sňatek však nikoli.

Od prvního krvácení
Historie se přitom k celé věci staví obráceně – bývalo běžné, že především dívky uzavíraly sňatek v raném věku a do sexuálního života vstupovaly až později, ovšem se svým zákonným manželem. Hranice dospělosti byla vůbec například ve středověku mnohem nižší – muži byli za dospělé obvykle považování ve dvanácti letech, dívky po prvním krvácení – tedy často o něco později, než muži. Tato tradice je zachována například v judaismu. Na druhou stranu, časné sňatky byly především záležitostí šlechty, prostý člověk vstupoval do manželství a tím i do sexuálního života často až po dvacátém roce věku.

Katolíci by měli souložit až od šestnácti
Katolická církev v současnosti stanoví jako věk pro vstup do manželství u žen čtrnáct let a u mužů šestnáct, přičemž se ovšem v jednotlivých zemích toto pravidlo upravuje podle místních předpisů – v České republice je to tedy pro oba partnery šestnáct let. Ani církev tak neřeší problém toho, že v podstatě děti, považované za nedostatečně zralé k tomu, aby mohly plně zodpovídat samy za sebe a uzavřít sňatek, jsou zároveň považovány za dostatečně dospělé, aby mohly zahájit sexuální život – tedy církev tento problém vlastně řeší – prohlášením mimomanželského sexu za hřích – a posouvá tak hranici „legálního“ sexu na šestnáct let.

Více zodpovědnosti pro mladistvé
Současný trend snižování hranice legálního sexu tak povede k ještě většímu rozevírání nůžek mezi manželstvím a pohlavním životem. Co ale s tím? Jít proti obecnému názoru a usilovat o zvýšení hranice, za níž je sex legální? Nebo zvolit opačný přístup a snižovat nejen hranici, na níž se člověk stává mladistvým, ale zároveň snížit i hranici plnoletosti? To nás ovšem postaví před další problém – chceme, aby například volili, vlastnili zbraně nebo řídili auto šestnáctiletí? Řešení tohoto problému není snadné a rozhodně ho nelze uzavřít vydáním zákonné normy – optimální by byla zvýšená výchova dětí ke zodpovědnosti za sebe sama a za své činy a pokud už chceme snižovat hranici pro status mladistvých, rozšířit míru zodpovědnosti (a nejen trestní) mladistvých za vlastní život.

Co si myslíte Vy? Od kolika let byste povolily sex? Od kolika manželství? Měla by pro obojí být stejná hranice, nebo je správné, že osoba, která může žít sexuálním životem, ještě nesmí vstoupit do manželství? Kdy jste se vdávala Vy? Kdy byste dovolila vstoupit do manželství Vaší dceři?

Reklama