Koalice soukromých lékařů vyzvala Poslaneckou sněmovnu, aby nerušila zbývající regulační poplatky ve zdravotnictví. Zrušení poplatků by mohlo ohrozit stabilitu zdravotnického systému, upozorňují lékaři.

„Koalice soukromých lékařů registruje nežádoucí změny v českém zdravotnictví, které vznikly částečným zrušením regulačních poplatků od 1. 4. 2009. Snahu o zrušení regulačních poplatků v době ekonomické krize proto zástupci Koalice vnímají jako ohrožení stability zdravotního systému s bezprostředním negativním dopadem na kvalitu péče o pacienty,“ uvedlo sdružení ve svém prohlášení.

Koalice soukromých lékařů vznikla v lednu roku 2001 v reakci na rozhodnutí vlády o úhradách zdravotní péče pro první pololetí 2001, které podle koalice zvýhodnilo sektor lůžkové péče proti sektoru soukromé ambulantní péče.

„Zástupci soukromých lékařů se sdružili za účelem ochrany soukromého majetku, rovnosti smluvních vztahů, proti cenovému diktátu a pro vytvoření rovných a důstojných podmínek pro svobodný výkon lékařského povolání,“ předesílali členové koalice.

Koalice soukromých lékařů sdružuje Českou stomatologickou komoru, Sdružení ambulantních specialistů, Sdružení praktických lékařů, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost a Sdružení Soukromých gynekologů.

Co si myslíte o rušení regulačních poplatků ve zdravotnictví?