Legalizace pěstování a užívání marihuany pro zdravotní účely nachází stále větší podporu u české veřejnosti. Většinové je již také přesvědčení, že užívání marihuany je méně škodlivé než kouření cigaret či požívání alkoholu.

I přesto však stále většina veřejnosti nesouhlasí s případnou úplnou legalizací držení, pěstování a užívání marihuany v ČR. S jejím užíváním má však zkušenost nadpoloviční většina populace, v níž převažují lidé ve věku 18-45 let.  Vyplývá to z aktuálního exkluzivního průzkumu společnosti SANEP.

 Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo 175 tisíc registrovaných uživatelů a 25 061 dotázaných.

S úplnou legalizací, držením, pěstováním a užíváním marihuany vyjádřilo v souhrnu aktuálně souhlas 42% dotázaných, což je o dva procentní body méně než v říjnu minulého roku, kdy proběhl identický průzkum společnosti SANEP. Většinově tedy nadále posiluje negativní postoj české veřejnosti k případné úplné legalizaci marihuany.

Souhrnem lze říci, že marihuana je u Čechů patrně nejrozšířenější lehkou drogou a nachází stále více příznivců. Markantní je však zejména zvyšující se zájem o její užívání v případě specifických zdravotních problémů, což je rozhodně v oblasti drog zajímavý celospolečenský fenomén. 

Jaký názor máte vy? Souhlasíte s úplnou legalizací, s povolením k užívání ze zdravotních důvodů, nebo se striktním zákazem?

Reklama