Ústavní soud před několika minutami rozhodl, že Lisabonská smlouva není v rozporu s českým ústavním pořádkem.

Není vyloučeno, že bude smlouva Ústavní soud smlouvu zkoumat ještě jednou. Skupina poslanců, senátorů a prezident mohou znovu podat návrh na posouzení konkrétních částí smlouvy, jimiž se soud ještě nezabýval.

Ústavní soud nehodnotil dokument jako celek, ale pouze jeho jednotlivé části, proti nimž byly vzneseny námitky. Prezident Václav Klaus kritizoval zejména rozpor smlouvy s článkem 9 české ústavy. „Jeho narušením by byl porušen princip České republiky jako svrchovaného státu a České republiky jako státu se svrchovaností lidu,“ prohlásil.

Rozhodnutí soudu otevřelo dveře dalším schvalovacím procesům Lisabonské smlouvy. O smlouvě se bude diskutovat ještě ve sněmovně.

Irové v červnu v referendu smlouvu odmítli, v Německu a Polsku čeká na podpis prezidenta. Ve všech ostatních zemích již byla schválena. Jako poslední zatím Lisabonskou smlouvu schválil švédský parlament.

Co je to Lisabonská smlouva?

Lisabonská smlouva by měla nahradit zkrachovalou euroústavu. Podle jejích odpůrců ale znevýhodňuje menší evropské státy. Je faktem, že český hlas bude mít po přijetí smlouvy menší váhu.

Co se změní?

  • Smlouva zavádí „europrezidenta". Jinými slovy předsedu Evrposké rady, který bude volen na dva a půl roku.
  • Mění se hlasovací síla států ve prospěch těch větších. K prosazení návrhů bude stačit souhlas 55% států a 65% procent obyvatel EU. To znamená, že bude-li si něco přát velká země jako Francie či Německo, pak bude věc nejspíš schválena. Česko bude muset přesvědčit alespoň 14 dalších zemí.
  • Europarlament má dostat větší moc. Počet jeho poslanců se ale sníží ze 785 na 750.
  • Česko se po určitou dobu bude muset obejít bez svého eurokomisaře.
  • V některých oblastech již nebudou mít státy právo vetovat rozhodnutí EU.
  • Rozšíří se pravomoci Evropského soudního dvora.
  • Zvýší se práva národních parlamentů, které se budou moc dožadovat u Evropské komise, aby přehodnotila své návrhy.
  • Ve smlouvě je zanesena možnost vystoupit z EU.
Reklama