V západní Evropě a Spojených státech je v posledních letech patrný příklon k stále častějšímu kontinuálnímu užívání hormonální antikoncepce. Toto schéma se přitom netýká pouze sportovkyň či žen pohybujících se např. v armádě, ale může být využito i  při mnoha zdravotních indikacích a je stále častěji preferováno i samotnými uživatelkami.

 

Cyklické schéma je klasickým způsobem užívání hormonální antikoncepce, ať už antikoncepčních pilulek nebo náplasti, které žena po třech týdnech užívání na týden vysadí (tzv. 21/7). Naproti tomu kontinuální schéma je založeno na užívání pilulek či náplasti po delší dobu, např. 3 měsíce, 6 měsíců nebo dlouhodobě. Názory odborné i laické veřejnosti na význam pravidelného menstruačního či pseudomenstruačního krvácení  se daří pomocí osvěty  pozvolna měnit, přesto však obavy z kontinuálního režimu hormonální antikoncepce stále přetrvávají.

 

Mezi hlavními důvody figuruje obava ze zásahu do přirozeného menstruačního cyklu, negativního ovlivnění fertility žen, možné nežádoucí účinky či obavy z otěhotnění. Zde je vhodné upozornit na rozdíl mezi přirozenou menstruací a tzv. pseudomenstruací. Přirozený menstruační cyklus trvá v průměru 28 dní a je závislý na produkci ženských pohlavních hormonů, estrogenů a gestagenů. Tyto hormony se tvoří v hypofýze a krevním řečištěm se dostávají do vaječníků. Tam ovlivňují produkci vajíček a starají se o to, aby v polovině cyklu došlo k ovulaci. Děložní sliznice se mezitím připravuje na možné těhotenství. Pokud je vajíčko oplodněno mužskou spermií, začíná těhotenství. Když k oplodnění vajíčka nedojde, produkce estrogenů se zredukuje a produkce gestogenů se zvýší. Část děložní sliznice se odlučuje a menstruačním krvácením odchází z těla. Ženy užívající hormonální antikoncepci však ve skutečnosti menstruačním cyklem neprocházejí, neboť k procesu dozrávání vajíčka a ovulace vůbec nedochází. Krvácení, tzv. pseudomenstruace, je vyvolána prudkým snížením hladiny hormonů v sedmidenním období, po které žena hormonální antikoncepci většinou neužívá. Obavy o narušení přirozeného cyklu přechodem na kontinuálním režim hormonální antikoncepce jsou proto zcela neopodstatněné.

 

Kontinuální schéma neznamená pro ženu žádné známé zdravotní riziko, naopak je velmi dobře tolerováno. Ve srovnání s tradičním cyklickým užíváním je celkový počet dnů krvácení a špinění u kontinutálního užívání vyšší v prvních dvou až třech měsících, poté se významně snižuje a jen u malého procenta žen je důvodem k vysazení či návratu k cyklickému schématu. U kontinuálního schématu je také významně nižší počet dnů krvácení, přičemž četnost krvácení či špinění je závislá na složení příslušného antikoncepčního přípravku. Je důležité dodat, že při přechodu uživatelky hormonální antikoncepce na kontinuální režim nedochází k žádným dodatečným nežádoucím účinkům.

 

Naopak, kontinuální režim hormonální antikoncepce lze doporučit jako léčbu pro ženy, u kterých se vyskytují některé obtíže spojené s pseudomenstruačním cyklem, jako např. zvýšený výskyt akné či ochlupení, endometrióza, bolesti vázané na menstruaci, příliš silné krvácení či jiné potíže vyskytující se pravidelně před menstruací. Důležité také je, že při kontinuálním režimu hormonální antikoncepce nedochází k tak častým chybám při užívání antikoncepce jako u režimu s týdenní pauzou (ať již tablety nebo používání antikoncepčních náplastí), proto je riziko otěhotnění naopak sníženo, ne zvýšeno, jak se některé uživatelky domnívají. Zajímavé je, že potlačení menstruace, kterou opravdu jen velmi málo žen prožívá bez doprovodných nepříjemností, přičemž musí i v tomto období plnit všechny své sociální role, není věnována taková pozornost jako některým lehčím onemocněním. A to se tato problematika týká většiny žen v produktivním věku.   

 

Pro kontinuální schéma lze využít monofázické antikoncepční pilulky nebo antikoncepční náplast. Právě náplast, která je na trhu stále novinkou, je velmi vhodným přípravkem pro kontinuální užívání. Náplast se aplikuje jednou týdně, působí sedm dní a po týdnu se vymění za novou. Lepí se na břicho, hýždě, vnější část paže nebo horní část trupu s výjimkou prsou.

 

Lze předpokládat, že popularita kontinuálního schématu se bude v budoucnu zvyšovat. Již nyní by ovšem každá uživatelka antikoncepce měla být na možnost této volby svým gynekologem nebo prostřednictvím osvěty upozorněna. Celkovou dobu užívání bez týdenní pauzy je přitom možné považovat za flexibilní a lze ji vždy upravit na základě požadavků ženy a její snášenlivosti. Z hlediska finančního se nedá jednoznačně říci, které ze schémat užívání vyjde ženy levněji. Záleží totiž jak na ceně antikoncepčního přípravku, tak na množství a ceně tamponů či vložek. Každopádně však volbou kontinuálního schématu nemusí žena sáhnout hlouběji do peněženky.

 

Moderní doba přináší ženám spoustu vymožeností a ženy jsou zvyklé řídit si svůj život, jak potřebují, a to téměř ve všech oblastech. Přinese možnost kontinuálního užívání antikoncepce ženám svobodu volby i v otázce menstruace? Každá žena se přece teď může svobodně rozhodnout, zda menstruovat měsíčně, tříměsíčně anebo vůbec. Je to zcela bez rizika, stačí se poradit se svým lékařem a pak už nic nebrání tomu, začít s kontinuálním užíváním zvolené hormonální antikoncepce, ať už ve formě pilulek či náplastí. 


MUDr. David Cibula

Gynekologicko-porodnická klinika, I. LF UK a VFN v Praze

 

 

Reklama