Schválení novely Zákona o sociálně-právní ochraně dětí jsme velmi nedočkavě očekávali. Díky ní se pěstounské rodiny dočkají intenzivnější podpory a pomoci, protože novela ustanovuje zákonný nárok na služby.

děti

Již v průběhu schvalování novely započalo Sdružení SOS dětských vesniček s přípravami na rozšiřování poskytovaných služeb. V současné době Sdružení nabízí podporu pouze maminkám pěstounkám, které vykonávají péči přímo v SOS dětských vesničkách. Od nového roku tuto podporu rádi nabídneme i ostatním, individuálním pěstounům, kteří bydlí v regionech vesniček.

Vzhledem k tomu, že novela zákona ukládá pěstounům povinnost mít uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče s pověřenou osobou, a Sdružení je pověřenou osobou s mnohaletou zkušeností na poli podpory pěstounské péče, rozhodli jsme se, že naše služby budeme prostřednictvím dohod nabízet širší skupině zájemců o spolupráci, nikoli jen maminkám či párům v SOS dětských vesničkách.

Intenzivně tak připravujeme nabídku služeb pro pěstouny v regionech vesniček. Vycházíme z naší nabídky, kterou doposud realizujeme pro maminky ve vesničkách. Jedná se o pedagogické, psychologické a sociálně právní poradenství a služby, se kterými máme mnoho zkušeností a pro které je náš odborný personál dostatečně kvalifikován. Naše organizace také splňuje a dodržuje mezinárodní standardy Quality4Child.

Tyto standardy mapují tři oblasti procesu péče o dítě mimo domov:

1.      Proces rozhodování a přijímání (tento proces má dvě fáze: zhodnocení situace dítěte za účelem rozhodnutí o co nejlepším řešení, další fází jsou kroky zaměřené na integraci dítěte do budoucí životní situace),

2.      proces péče (jedná se o období mezi procesem přijetí a procesem opuštění péče. Zahrnuje skutečnou péči a podporu od pečovatele),

3.      proces opouštění péče (jde o proces, díky němuž dítě / mladý dospělý získává nezávislost, vrací se do své původní rodiny nebo se stěhuje na jiné místo. Zahrnuje další podporu, kterou dítě / mladý dospělý získává od dosavadního pečovatele).

Standardy Quality4Child obsahují jasná prohlášení ohledně požadované úrovně kvality a poskytují strukturu a zaměření pro práci v oblasti péče o děti mimo domov.

Co tedy mohou pěstouni, kteří se pro výkon pěstounské péče obrátí na SOS dětské vesničky, očekávat?

Pěstounům v rámci dohod nabízíme pomoc poradenskou, organizační, odborně výchovnou, psychologickou a terapeutickou jak pro ně, tak pro děti. Další důležitou oblastí, ve které podporujeme pěstouny, je vzdělávání. Na důkaz komplexnosti našich služeb je dobré také zmínit, že po dobu vzdělávání, které pořádáme v prostorách vesniček, zabezpečujeme také program pro děti, takže pěstouni mohou bez obav o své ratolesti vstřebávat důležité informace.

V případě zájmu nás mohou pěstouni sami kontaktovat na e-mail pestouni@sos-vesnicky.cz

Jindra Šalátová, programová ředitelka Sdružení SOS dětských vesniček

 

O SOS dětských vesničkách

Cílem SOS dětských vesniček je poskytnout dětem, o které se jejich původní rodina z různých důvodů nechtěla nebo nedokázala postarat, nový domov plný lásky a porozumění. První SOS dětská vesnička vznikla v roce 1949 v rakouském Imstu. V průběhu druhé poloviny 20. století vznikaly SOS dětské vesničky i v dalších částech světa. Dnes fungují celkem ve 132 zemích světa. V České republice mají SOS dětské vesničky tradici dlouhou více než 40 let. První SOS dětská vesnička vznikla v roce 1970 v Karlových Varech-Doubí, další byla postavena v roce 1973 v malé obci Chvalčov na Kroměřížsku a do třetí vesničky v Brně-Medlánkách se nastěhovaly první matky-pěstounky s dětmi v roce 2003. V současné době vyrůstá v SOS dětských vesničkách v ČR bezmála 100 dětí.

Zdroj: EDICE Otvíráme

Čtěte také

Reklama