sou

Chtěla bych vás poprosit, abyste poradili, co máme dělat a jak byste se zachovali vy.

Bydlím v domě už více než 25 let. Partaje se tady moc nestřídají, protože dům je starý. Staří nájemníci umřeli a bydlí zde jejich vnuci. S jedním z nich máme problém. Není to však žádný nezkušený mladík, je mu přes 40 let.

Když začal podnikat, udělal to tak, že zabral sklepy nájemníků a udělal si tam malou hospodu. Dům patřil městu a ON má všude známé. Prošlo mu to.

Pak jsme si všimli, že platíme nějak hodně za osvětlení společných prostor. To ON měl hospůdku napojenou na společný elektroměr... Opět se mu nic nestalo.

Loni jsme si dům konečně mohli koupit. ON sehnal právníka, který nám vše dá rychle do pořádku. Společenství nájemníků není dodnes hotovo.

Problém s ním máme proto, že jeho hospoda má otevřeno nonstop a jeho hosté jsou velmi hluční. V létě posedávají na chodníku u domu a svými poznámkami odrazují i mé návštěvy. Chodník nemá ani metr a půl a ON si tam dává stolky a židle. Na chodníku zapálí oheň a „grilují“ takto téměř celé léto víkend co víkend jídlo.

Teď v zimě, pokud má nějakou akci, jsou tak hluční, že ruší nejen nás, co bydlíme v domě nad ním, ale i ostatní lidi z ulice.

Tento pátek jsem to už nevydržela a v 22.30 zavolala Městskou policii. Poprosila jsem je, aby přijeli vícekrát, protože ON si z nich nic nedělá. Přijeli dvakrát, ale pokaždé hudbu a řev ztlumil tak na půl minuty. Zavolala jsem strážníky znovu. Nepořídili nijak.

Z Městské policie mi o půlnoci volali, že s ním nic nezmohli a podávají na něj stížnost na Městský úřad. Tam má ON ovšem své známé.

To, že dělá kolem domu neuvěřitelný binec, to nebudu rozepisovat. Že používá společný dvůr jako svůj prostor, kde si naváží cihly, palety, sudy a lahve, které tam nechá, to pominu.

Jak se mám zachovat, abych byla slušná k tomu nočnímu řevu?

Děkuji,
Átéčko


Že jde o rušení nočního klidu, to nám potvrdil i právník Stanislav Beran, který dále doporučil ověřit, zda jde o povolený zábor chodníku. K rušení nočního klidu nám řekl: Podle § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích se přestupku dopustí ten, kdo ruší noční klid. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 1000 Kč. Pokuta se ukládá ve správním řízení a je možno ji ukládat opakovaně, tedy za každý jednotlivý případ rušení nočního klidu.

Zákon tedy mluví jasně, ale co dělat, když policie nepomůže? A úřady se stále vykrucují? Aby to nevypadalo, že si čtenářka Átéčko jen tak vymýšlí a chce uškodit sousedovi, poslal nám i starší stížnost jiného obyvatele domu a vyjádření Městského úřadu v Českém Těšíně... Pro zachování soukromí jsme skutečná jméno majitele hostince nahradili písmenem O.

Stížnost z loňského roku

Porušování městské vyhlášky, rušení nočního klidu
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda-li se bude opakovat situace z loňského léta, kdy téměř denně docházelo k rušení nočního klidu a porušování městských vyhlášek na ulici Dvořákové u pohostinství p. O. Tato budova patří městu (č. p. 178). V letním období sedí přímo na chodníku před restaurací (veřejném prostranství) 20-30 hostů bavících se do pozdních nočních hodin za doprovodu hlasité hudby. Brání v průchodu chodcům, průjezdu aut, hrají zde na silnici kopanou nebo zde provozují jinou obdobnou aktivitu (grilování atd). Močit chodí, kde je libo. Městská policie zde téměř denně jezdila, bohužel bez výsledků. Situace se opakovala znova a znova. Je přece nemožné, aby docházelo k mrháním penězi a času Městské policie, která má jiné práce dost. Tato provozovna není ani dle živ. zákona řádně označena, o hygieně ani nemluvě. Žádám o důrazné řešení vzniklé situace, která netrápí jednotlivce, ale všechny obyvatele ul. Dvořákova, Havlíčkova a okolních domů. Jsem již v důchodu, ale právo pořádně se vyspat snad v městě Český Těšín mám. Děkuji!

Odpovídá: Ing. Petr Chroboczek
Kontrola uvedeného pohostinství je zakotvená do pravidelných obchůzek strážníků MP a jsme si vědomí toho, že se zlepšujícím se počasím se budeme muset intenzivněji věnovat i této lokalitě. Dům, ve kterém je umístěno pohostinství, je v současné době předmětem prodeje a další využití nebytových prostor závisí na novém vlastníkovi.


Uběhl rok, dům patří nájemníkům, ale situace se nezměnila. Znáte tuto lokalitu v Českém Těšíně? Máte podobnou zkušenost ze svého bydliště? Co byste čtenářce Átéčko poradili?

Reklama