Před několika dny jsme na poznávacím zájezdu s manželkou zakoupili sadu velmi drahých hrnců. Doma se nám to rozleželo a hrnce bychom chtěli vrátit. Jsme z toho dost nešťastní, dali jsme za ně veškeré úspory. Je vůbec možné zboží vrátit?

Ano, možné to je, za splnění určitých podmínek. Vzhledem k tomu, že jste zboží zakoupili na předváděcí akci firmy, tj. mimo prostory, kde firma podniká, vztahuje se na uzavírání takových smluv § 57 občanského zákoníku. Občanský zákoník prošel v březnu novelou, aby se docílilo ještě větší ochrany spotřebitelů.

Obecně si tedy zapamatujte: Uzavřete-li smlouvu na předváděcí akci, na výstavě, reklamním zájezdu nebo při podomním prodeji, máte právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů (namísto původních sedmi) od jejího uzavření, a to bez udání důvodu. Prodávající není oprávněn po vás požadovat sankci za odstoupení od smlouvy. Pokud tedy do 14 dnů od smlouvy odstoupíte, tzn. v této lhůtě bude dopis o odstoupení doručen na adresu prodávajícího, je ten povinen vrátit vám peníze nejpozději do 30 dnů od vašeho odstoupení.

A jedna perlička na závěr: Pokud vás prodávající písemně neupozorní na možnost odstoupení, prodlužuje se tato lhůta až na 1 rok od uzavření smlouvy.

Koupila jsem si MP3 přehrávač přes internet, ale moc mi nevyhovuje a ani kvalita nahrávek není taková, jakou jsem čekala. Můžu ho vrátit?

Vzhledem k tomu, že jste přehrávač zakoupila od internetového prodejce, máte právo do 14 dnů od převzetí věci od kupní smlouvy odstoupit a požadovat zpět své peníze, a to bez udání důvodu. Aby odstoupení prodávající uznal, je důležité do 14 dnů dopis s odstoupením od smlouvy doručit na jeho adresu. Tuto problematiku upravuje § 53 občanského zákoníku, který také ukládá prodávajícímu povinnost písemně upozornit spotřebitele na možnost odstoupení. Pokud to opomene, prodlužuje se lhůta na odstoupení až na 3 měsíce. Může se také stát, že prodávající požaduje po spotřebiteli poplatek za odstoupení od smlouvy. Vyžadování takového poplatku však není oprávněné a mohlo by se považovat za bezdůvodné obohacení ze strany prodávajícího.

V případě, že se na přehrávači objeví vada později, je možné uplatnit reklamaci běžným způsobem, tedy zaslat věc prodávajícímu, který má na vyřízení reklamace 30 dnů. Pokud bude vada odstranitelná, máte právo na opravu, bude-li vada neodstranitelná, můžete žádat výměnu věci nebo vrácení peněz.

Dobrý den, v prodejně nábytku jsem si vybral kuchyňskou linku, zaplatil a firma mi nabídla dopravu zdarma. Po rozbalení nábytku jsem ale zjistil, že u kuchyňské sestavy schází několik potřebných dílů a některé jsou dokonce poškozené. Můžu nábytek reklamovat, když jsem již potvrdil převzetí dopravci?

Reklamovat nábytek samozřejmě můžete, neboť se jedná o rozpor s kupní smlouvou. Vzhledem k tomu, že kuchyňská sestava nemá požadované a obvyklé vlastnosti, tedy vyskytují se na ní vady, máte právo po prodejci požadovat, aby věc uvedl do takového stavu,  který odpovídá kupní smlouvě. Znamená to, že by měl na své náklady doplnit chybějící díly a opravit nebo vyměnit poškozené. Pokud to nebude možné, požadujte vrácení peněz. Doporučuji proto uplatnit reklamaci u prodejce, kde jste kuchyňskou sestavu zakoupil, popř. totéž udělat písemně a zaslat doporučeně s dodejkou na adresu prodávajícího. Reklamace musí být vyřízena do 30 dnů, tzn. nejpozději do 30 dnů musí být nábytek opraven a chybějící díly dodány nebo poškozené části vyměněny. Pokud nebude možná oprava, můžete požadovat vrácení peněz.

Petra Vaňková, Sdružení obrany spotřebitelů ČR, www.spotrebitele.info
Poradenské linka: 900 08 08 08 (8Kč/min.)

Reklama