Rozvedená Žaneta si našla přítele – pruďasa. I když své občasné výbuchy vzteku neadresuje jí, ale své bývalé manželce, žena se obává, aby je nemyslel vážně.

Je mi 33 let a žiju sama s desetiletým synem Ondřejem. Můj přítel Tomáš je také rozvedený a má dvě děti v podobném věku, jako je můj syn.

Musím říct, že Tomáš je velice hodný, milý, něžný a pozorný muž, kterého doopravdy miluju. Chodíme spolu už druhým rokem a nemůžu si stěžovat. I ke klukovi se chová pěkně, vodí ho na karate, chodí spolu na ryby, učí ho pracovat se dřevem.

 

Bohužel, občas jako by se v něm probudilo nějaké jeho druhé já. Když je přetažený, nebo se mu něco nevede, začne být velmi nepříjemný a nerudný. Především se neustále vrací ke svému nepovedenému manželství.

 

To potom krajně nevybíravým způsobem nadává na svoji „bejvalku“ a vyhrožuje, jak jí to všechno vrátí i s úroky. Až mu zase nebude chtít půjčit děti, tak jí prý „jednu natáhne“. A nenechá se už vydírat a rozhodně jí nebude dávat tolik peněz atd.

 

Když namítnu, že se jedná o peníze pro jeho děti, pohádá se ještě se mnou, křičí a je sprostý. Za chvíli však dokáže dělat, jako by se nic nestalo.

 

V takových chvílích se bojím jeho agresivity a výhrůžek, které se sice netýkají mě, ale nemám nikde jistotu, že je nemyslí vážně. A také – že se stejně nebude chovat i k nám.

 

Mám se s ním rozejít, nebo o nic nejde?

 

Žaneta, České Budějovice

 


Psycholožka a terapeutka PhDr. Zdeňka Sládečková se obává, že rozpad předchozího vztahu může velmi negativně poznamenat i vztah nový, teprve vznikající:

Rozvod je tak častou skutečností, že se může jevit jako něco běžného, a tudíž ne tak tragického. To by ale byla velká chyba. Rozpad manželství, kde jsou děti, je velkou ztrátou a zásahem pro všechny.

Identita dospělého je velmi zpochybněná. Přestává být zakotvena v rodinném životě. Znovu se k němu vracejí otázky typu: Kdo jsem?

 

Po rozvodu je třeba si vytvořit novou identitu, a aby k tomu mohlo dojít, je třeba projít dlouhodobým bolestným obdobím, ve kterém dochází k vyrovnávání se s rozpadem manželství.

 

Konkrétně to znamená umět s odstupem přijmout všechny faktory, které se podílely na rozvodu. K tomu se ještě váš přítel nepropracoval. Svou vinu si není ochoten připustit.

 

Je také dost možné, že jeho osobnostní struktura mu přiznání viny ani „nedovoluje“. Je přesvědčen o tom, že za všechno může jeho bývalá žena, a proto se intenzivně zabývá pomstou, a to je pro vás nebezpečné. Příteli hrozí, že na tomto bodě ustrne.

 

Léta může realizovat svou odplatu za nezdařené manželství.

Stará moudrost praví, že prvními oběťmi pomsty jsou její nositelé. Z hlediska duševní hygieny je to neustálé „živení“ toho horšího v nás.

 

Odtud také pravděpodobně pramení přítelovo agresivní chování. Za těchto okolností je v podstatě nemožné vybudovat kvalitní vztah. Je to stejné, jako když nalijete čistou vodu do špinavé nádoby. Nečekejte, že bude průzračná.

Reklama